Tag: สิ่งที่ชอบ

3 เคล็ดลับ ค้นหาตัวเองผ่านสิ่งที่ชอบสร้างรายได้

ตอนนี้เรามักจะได้ยินคนพูดกันมาก ให้ทำในสิ่งที่ชอบ แล้วเปลี่ยนสิ่งที่ชอบนั้นสร้างรายได้แต่ปัญหาคือ เราไม่รู้เลยว่าเรานั้นชอบอะไรอย่าว่าแต่จะไปทำธุรกิจเลย ทำให้ภาระกิจแรกของเรา ….