Tag: สูงสุด

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากดิจิทัล ที่ไหนให้มากสุด (วันที่ 15/10/64)

บัญชีเงินฝากดิจิทัล หรือบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เพราะด้วยข้อดีที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไป ที่ให้ดอกเบี้ยแค่ ….

สำรวจราคา 4 หุ้นถ่านหิน ในวันที่ราคาถ่านหิน New High

จากการที่ประเทศจีน มีปัญหาขาดแคลนถ่านหินมาต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก โดยปัญหาความขาดแคลนถ่านหินในประเทศยังถูกซำโดยการที่จีนได้มีการสั่งปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กในประเทศ อีกทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับออสเตรเลียอีก ….

15 หุ้นกลุ่มเหล็ก ที่ราคาเพิ่มสูงสุดในรอบครึ่งปีแรก ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2564

หุ้นกลุ่มเหล็ก ถือเป็นอีกกลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในปีนี้ โดยมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มเหล็กมี %การเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมา . ….