Tag: หนี้สิน

EP63 : 11 หุ้น SET100 ROE มากกว่า 15% ความเสี่ยงหนี้ต่ำ / จ่ายปันผล 6 ปีติด มีอัตราปันผลถึง 5-6%

หลังจากเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านม่า แบงก์ชาติก็ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปที่ ….