Tag: หนี้เสีย

เช็คผลการดำเนินงาน 10 ธนาคาร ประจำปี 2563

ในปี 2563 ปีแห่งวิกฤตที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และหนึ่งในธุรกิจที่ถือเป็นตัวชี้ภาวะเศรษฐกิจได้ชัดเจน ….