Tag: หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

9 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2564

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ถือเป็นอีกกลุ่มที่ปีนี้ทำผลตอบแทนทั้งในเรื่องกำไรสุทธิ และการปรัยตัวขึ้นของราคาได้โดดเด่น คลิปนี้จึงจะมาส่องผลการดำเนินงาน ….