Tag: หุ้นกลุ่มแบงก์

แบงค์จะมาจริงไหม ? เช็คราคา 11 หุ้น กลุ่มธนาคารสิ้นเดือน ส.ค.64 (เทียบรอบเดือน / สิ้นปี 2563)

ในรอบเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.64-ส.ค.64) ดัชนีหุ้นกลุ่มแบงค์หรือกลุ่มธนาคาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12% ….