Tag: หุ้นก่อสร้าง

เช็คผลตอบแทนราคา 28 หุ้น ผู้รับเหมาก่อสร้าง ประจำปี 2565

กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (CONS) เป็นอีกกลุ่มที่นักวิเคราะห์มองว่า น่าจะฟื้นตัวจากเศรษฐกิจในบ้านเราที่น่าจะเพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ….