Tag: หุ้นค้าปลีก

กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 27 หุ้น กลุ่มค้าปลีกรอบตัว และการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบต้นปี 65

หุ้นกลุ่มค้าปลีก เป็นหนึ่งกลุ่มที่เพื่อน ๆ นักลงทุนให้ความสนใจ เพราะโดยพื้นฐานธุรกิจค้าปลีก ….

สำรวจกำไรสุทธิ ปี 2564 27 หุ้นกลุ่มค้าปลีกรอบตัว และการเปลี่ยนแปลงของราคา เทียบกับต้นปี 2565

หุ้นกลุ่มค้าปลีก ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เพื่อน ๆ นักลงทุนให้ความสนใจมาโดยตลอด เพราะโดยพื้นฐานธุรกิจค้าปลีก ….