Tag: หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เช็คราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื้นตัวในรอบเดือนณ วันที่ 31 ก.ค.66 เทียบกับ ต้นเดือน / ต้นปี 2566

หลังจากที่ภาพรวมหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ คลายความกังวลประเด็นอัตราเงินเฟ้อ และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ….

เช็คผลตอบแทนราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

มาเช็คผลตอบแทนราคาของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อย โดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีหุ้น มูลคาตลาดสูงสุดในตอนนี้ คือ DELTA ….

เช็คผลตอบแทนราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ณ วันที่ 13 มิ.ย.66 เทียบกับ ต้นปี 2566

โพสนี้จะพามาดูหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันบ้าง ที่แม้ดัชนีของหุ้นกลุ่มนี้ ณ วันที่ 13/6/2566 ….

เช็คผลตอบแทนราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ตอนนี้หนึ่งในกลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องบอกว่าตัวตึงข้ามปี จนทำให้ขึ้นไปแตะบริษัทที่มูลค่าตลาดมากที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราแล้ว นั่นก็คือ DELTA ….

สำรวจกำไรสุทธิ 8 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงแรงทุกตัว อาจจะเนื่องมาจากปี 2564 ….