Tag: หุ้นต่ำสิบ

EP119 : 10 หุ้น / ต่ำสิบบาท จ่ายปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องมา 5 ปีติด มีเงิน 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้

หนึ่งในเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ ส่วนใหญ่ มักจะหลังไมค์สอบถามกันมา ก็คือ อยากจะเริ่มต้นลงทุน ….

9 หุ้นต่ำสิบ ปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องห้าปีติด

ใครอยากเริ่มต้นลงทุน แต่มีงบจำกัด ลองดูโผหุ้นชุดนี้เป็นไอเดีย เพราะนอกจากสามารถเริ่มต้นลงทุนในงบไม่เกิน 1,000 ….

EP60 : เจาะลึก 9 หุ้นต่ำสิบ อัตราปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องห้าปีติด (งบ 1,000 บาทก็เริ่มลงทุนได้)

ลองไปฟังครับว่า ทั้ง 9 หุ้นประกอบธุรกิจอะไร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานล่าสุดครึ่งแรกของปี ….

เปิดโผ 10 หุ้น ราคาต่ำ 10 บาทปันผลเกิน 5% (ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน)

เชื่อว่าหุ้นในกลุ่มหนึ่งที่นักลงทุนสนใจลงทุนเรื่อยมา นั่นคือ หุ้นปันผล เพราะนอกจากผลตอบแทนในเรื่องส่วนต่างของราคา (Capital ….

EP10 : เปิดโผ 11 หุ้นต่ำสิบ SET100 กำไรโต แถมบางตัวยังปันผลสูง งบ 1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

หลังจากที่ผมให้ไอเดียการเริ่มต้นลงทุน 24 หุ้น SET100 ที่ราคาต่ำกว่าสิบบาท ….

อัปเดต 24 หุ้นต่ำสิบ ใน SET100 งบ 1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนได้ (ข้อมูล 17/9/2564)

หลังจากที่ผมเคยให้ไอเดียการเริ่มต้นลงทุน ในกลุ่มหุ้น SET100 ที่ราคาต่ำกว่าสิบบาท เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นลงทุนโดยใช้จำนวนเงินไม่มากและบริษัที่ลงทุนก็เข้าข่ายมีคุณภาพและฐานะการเงินมั่นคงในระดับหนึ่ง ….

เปิดโผ 25 หุ้นต่ำสิบ ใน SET100 งบ 1,000 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

หลายคนที่อยากลงทุนในหุ้น มักจะเข้าใจว่า ต้องเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนมากถึงจะรวยหรือประสบความสำเร็จ . อันนี้จริง ….