Tag: หุ้นธนาคาร

เช็ค 10 หุ้นกลุ่มธนาคาร รับดอกเบี้ยขาขึ้น
ผลตอบแทนราคาจากต้นปี 2565 และ กำไรสุทธิ Q1/2565

หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ประกาศขึ้นดอกเบี้ยแบบหักปากกาเซียน ทีเดียวถึง 0.75% มาอยู่ที่ ….