Tag: หุ้นนิคมอุตสาหกรรม

สำรวจราคา 5 หุ้นนิคม ฯ ปรับเพิ่มขึ้นในรอบเดือน (วันที่ 12/10/64)

หุ้นกลุุ่มนิคมอุตสาหกรรม เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์จากการเปิดประเทศที่ผ่านมา เพราะเมื่อดูราคาหุ้นในวันที่ 12/10/64 เทียบกับสิ้นเดือน ….