Tag: หุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

12 หุ้น Laggard กลุ่มพัฒนาอสังหา ฯ ปันผลสูง PE ต่ำ

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) ถือว่าเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะถึงแม้จะอยู่ช่วงวิกฤต แต่ก็สามารถปรับตัวรับกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ….