Tag: หุ้นเน้นคุณค่า

สรุป การใช้อัตราส่วน ROE เฟ้นหาหุ้นคุณภาพ

หนึ่งในเรื่องพื้นฐานการลงทุน ที่มีความสำคัญ ถ้าอยากจะลงทุนแบบเน้นปัจจัยพื้นฐาน นั่นคือเรื่องของการใช้อัตราส่วนทางการเงิน ในการเฟ้นหาหุ้นคุณภาพลงทุน ….