Tag: หุ้นเบต้าต่ำ

เปิดโผ 35 หุ้น ปันผลสูง เบต้าต่ำ มีติดพอร์ตไว้ ลดความผันผวน

ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาและตลาดหุ้นยังผันผวน การลงทุนในหุ้นประเภทที่มีการปันผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือที่เราเรียกว่า Dividend Stock ….