Tag: หุ้นEV

จักรวาลหุ้นไทย กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า มีอะไรบ้าง และผลตอบแทนราคา ประจำปี 2565

ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในบ้านเราเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง เพราะ่ไม่ว่าจะแบรนด์รถอะไรที่อยู่ในตลาดตอนนี้ ….