Tag: หุ้นLaggard

เช็คราคา 23 หุ้น กลุ่มโรงไฟฟ้า ใครเพิ่มมากสุด / ลงหนักสุด ในรอบครึ่งปีแรก 2565 (30 มิ.ย.65 เทียบต้นปี)

ในรอบครึ่งปี 2565 ที่ผ่าน แม้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับต้นปี ….

เปิดโผ 9 หุ้น Laggard (ปันผลสูง PE ต่ำ) กลุ่มพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) ถือว่าเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ราคาถูกกว่าตลาด เพราะทั้งค่า ….

เช็คมูลค่า 10 หุ้นกลุ่มแบงก์ เลือกลงทุน เตรียมรับปันผล

จากปี 2563 ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มแบงก์ ค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักหน่วง จากทั้งเศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตราการควบคุมจากทางแบงก์ชาติ ….