Tag: หุ้นPROP

15 อันดับ หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทน ราคาสูงสุดจากต้นปี 2565

สำหรับหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลตอบแทนราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าตลาดโดยรวม (Outperform) เมื่อเทียบกับต้นปี 65 ที่ผ่านมา ….