Tag: อัตราส่วนde

EP78 : 9 หุ้น คุณภาพ (ROE มากกว่า 17%, DE น้อยกว่า 1 เท่า) จ่ายปันผลระหว่าง 4-9% ราคาจากต้นปียังบวก

อย่างที่เรารู้กันครับว่า การการหาหุ้นคุณภาพลงทุน ควรจะดูจากหุ้นที่มีอัตราส่วน ROE สูงๆ ….

EP63 : 11 หุ้น SET100 ROE มากกว่า 15% ความเสี่ยงหนี้ต่ำ / จ่ายปันผล 6 ปีติด มีอัตราปันผลถึง 5-6%

หลังจากเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านม่า แบงก์ชาติก็ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปที่ ….