Tag: เงินทุนหมุนเวียน

EP72 : 9 หุ้น อัตราปันผลสูง (สูงสุด 13%) ปลอดหนี้ เงินสดแน่น (ไม่หวั่นดอกเบี้ยขึ้น)

ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ที่มีทีท่าว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ทำให้การหาบริษัทลงทุน โดยเน้นที่มีหนี้สินต่ำ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่จะเพิ่มขึ้น ….