Tag: เปรียบเทียบ

วัดอัตรากำไรธุรกิจ 13 หุ้น กลุ่มพัฒนาอสังหาฯ ปี 2563

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มูลค่าตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นถึง 13% (SET ….