Tag: เศรษฐกิจไทย

เช็ค 12 หุ้น กลุ่มค้าปลีก เตรียมรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แม้หุ้นกลุ่มค้าปลีกในปี 2566 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง จากปัจจัยที่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปี ….

ไทยส่งออกสินค้าอะไรมากสุด ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65)

การส่งออกของไทยเราในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 65) ยังเติบโตอย่างโดดเด่น ส่วนหนึ่งเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ….

เช็คผลการดำเนินงาน 10 ธนาคาร ประจำปี 2563

ในปี 2563 ปีแห่งวิกฤตที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และหนึ่งในธุรกิจที่ถือเป็นตัวชี้ภาวะเศรษฐกิจได้ชัดเจน ….