Tag: แบตเตอรี่

13 หุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า

เทรนด์การลงทุนของหุ้นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในปีนี้ คงหนีไม่พ้นหุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เพราะทั้งจากกระแสโลกที่กำลังเปลียนแปลง อีกทั้งนโยบายจากทางภาครัฐฯ ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ….

10 หุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อปลายเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการปรับเป้าหมายยกเลิกการขายรถยนต์ใช้น้ำมัน เพื่อเร่งใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้ได้ ….