Tag: 6M2564

กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล หรือกลุ่มการแพทย์ (HEALTH) ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนในปีนี้ เพราะด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ….

ส่องกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ถือเป็นอีกกลุ่มที่ปีนี้ทำผลตอบแทนทั้งในเรื่องกำไรสุทธิ และการปรัยตัวขึ้นของราคาได้โดดเด่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดส่งออกที่กลับมาฟื้นตัวอบ่างชัดเจน ….