Tag: CRC

เช็ค 12 หุ้น กลุ่มค้าปลีก เตรียมรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แม้หุ้นกลุ่มค้าปลีกในปี 2566 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง จากปัจจัยที่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปี ….

สำรวจ 13 หุ้นธุรกิจรอบตัว รายได้ 1 วันที่หายไป มีมูลค่าเท่าไหร่ ?

หลังจากที่มีการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2564 กันไป ซึงหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในไตรมาส 1 ….