Tag: DELTA

เช็คผลตอบแทนราคา 9 หุ้น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ตอนนี้หนึ่งในกลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องบอกว่าตัวตึงข้ามปี จนทำให้ขึ้นไปแตะบริษัทที่มูลค่าตลาดมากที่สุดในตลาดหุ้นบ้านเราแล้ว นั่นก็คือ DELTA ….

สรุปผลกำไร 9 เดือนแรกปี 2563 TOP 5 หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

9 เดือนแรกของปีวิกฤต ที่หลายอุตสาหกรรมต้องเจอภาวะยากลำบาก แต่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมด ….