Tag: EV

13 หุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า

เทรนด์การลงทุนของหุ้นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในปีนี้ คงหนีไม่พ้นหุ้นที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เพราะทั้งจากกระแสโลกที่กำลังเปลียนแปลง อีกทั้งนโยบายจากทางภาครัฐฯ ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ….