Tag: feedback

หาแรงเหวี่ยง จากชัยชนะย่อย ๆ

การที่เรามีเป้าหมายในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่การเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั้น โดยเฉพาะก้าวแรกๆ แรงเหวี่ยงเป็นกลไกสำคัญ เพราะมันจะช่วยขับเคลื่อนตัวคุณ ….