Tag: Leasing

เช็คอาการ 15 หุ้น กลุ่มลิสซิ่งติดหล่ม ซิ่งไม่ออก ในครึ่งปีแรก 2566ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 เทียบกับ ต้นปี 2566

หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง (Leasing) เป็นอีกหนึ่งกลุุ่มที่เพื่อนๆ ให้ความสนใจกันมาต่อเนื่อง แต่ในรอบครึ่งปีแรก ….