Tag: Market Cap

10 หมวดธุรกิจมูลค่าตลาดสูงสุด เปลี่ยนแปลงอย่างไร ในรอบหนึ่งปี 2564

หลังจากโพสที่แล้วได้สรุปถึง 10 หมวดธุรกิจที่มูลค่าตลาดมีอัตราปรับตัวเพิ่มสูงสุด 10 อันดับแรก ….