Tag: PEGRatio

EP67 : 8 หุ้นแกร่งโตสวนกระแส กำไรสุทธิโตต่อเนื่อง 5 ปีย้อนหลัง (ปี 60-64) และครึ่งแรกของปี 65 ก็ยังโต / พร้อมประเมินราคาด้วย PEG Ratio

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่หลายบริษัทต่างต้องประสบปัญหาขาดทุนเป็นครั้งแรก ….