Tag: SET INDEX

เช็คมูลค่าตลาด 10 หมวดธุรกิจ เพิ่มสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา (ก.ค.-ส.ค.64)

ผ่านเดือน ส.ค. กันไปแล้ว ที่ถือว่าเป็นเดือนที่วิกฤตรุนแรง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ….