Tag: SETHD

เช็ค 30 หุ้น กลุ่ม SETHD อัตราปันผลรอบปีสูงสุดถึง 7% และผลตอบแทนราคาปี 2565 เตรียมเก็บรับฤดูกาลปันผล

หลังจากที่ช่วงนี้มีหุ้นหลายตัวทยอยขึ้น XD กันจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนหลายคนกำลังส่องหาหุ้นที่จะลงทุน เพื่อหวังเงินปันผลที่จะได้ในรอบนี้ ….

ไอเดียหาของขวัญให้ตัวเอง ลงทุนใน 30 หุ้น กลุ่ม SETHD (รอบใหม่) ใช้เงินเริ่มต้นเท่าไหร่

“ปีใหม่นี้ หาอะไรเป็นของขวัญให้กับตัวเองดีนะ ?” ใกล้ปีใหม่ของทุกปี เชื่อได้ว่าหลายคนมันจะมีคำถาม ….