Tag: SVH

สรุปผลกำไร 9 เดือนแรกปี 2563 หุ้น 6 โรงพยาบาล

ทุกครั้งที่มีโรคระบาด กลุ่มโรงพยาบาลมักจะได้รับอานิสงส์ที่ดี แต่คราครั้งนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้น ลองมาดูสรุปผลกำไร 9 ….