Tag: Top Loser

20 อันดับแรก หุ้นดิ่งกลุ่ม SET100 ณ วันที่ 6/5/2565 ที่ปรับตัวลงแรงมากสุด เมื่อเทียบกับ ต้นปี 2565

หลังจากที่เมื่อวานก่อนเราได้สำรวจ 20 อันดับหุ้นกลุ่ม SET100 ที่มีผลตอบแทนราคาสุงสุด ….