Tag: Youtube

EP 6 : SET ทะลุ 1600 ดู 10 หมวดธุรกิจและหุ้น ที่ปรับตัวเพิ่มมากสุดในรอบเดือน (ก.ค.-ส.ค.64)

ผ่านเดือน ส.ค. กันไปแล้ว ที่ถือว่าเป็นเดือนที่วิกฤตรุนแรง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ….