กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 27 หุ้น กลุ่มค้าปลีกรอบตัว และการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบต้นปี 65

กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 27 หุ้น กลุ่มค้าปลีกรอบตัว และการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบต้นปี 65

หุ้นกลุ่มค้าปลีก เป็นหนึ่งกลุ่มที่เพื่อน ๆ นักลงทุนให้ความสนใจ เพราะโดยพื้นฐานธุรกิจค้าปลีก เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทย จากการที่หลายบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน มีกลุ่มลูกค้า กลุ่มตลาดที่ชัดเจน และหลายบริษัทที่สามารถลงทุนไปเปิดสาขาในต่างประเทศได้เพิ่มเติม หุ้นกลุ่มค้าปลีกจึงมักสร้างผลตอบแทนที่ดีมาโดยตลอด

.

ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กลุ่มค้าปลีกต่างได้รับผลกระทบแบบเต็ม ๆ แต่เมื่อสำรวจผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ที่เพิ่ฝประกาศกันออกมา

.

หุ้นค้าปลีกหลายตัวเริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โพสนี้จึงจะมาทำการสำรวจกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของ 27 หุ้นค้าปลีกรอบตัวเรา ว่ามีผลกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยแบ่งกลุ่มหุ้นค้าปลีกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี

2.กลุ่มสินค้าของกินของใช้

3.กลุ่มตู้สินค้าอัตโนมัติ

4.กลุ่มสินค้าตกแต่ง/ซ่อมแซมบ้าน

5.กลุ่มสินค้าเสื้อผ้า/แฟชั่น

6.กลุ่มสินค้าสุขภาพ/ความงาม

7.กลุ่มสินค้าหนังสือ

8.กลุ่มพื้นที่เช่า

.

ลองไปดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีหุ้นอะไร และกำไรสุทธิ Q1/2565 เป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับต้นปี 65

.

.

📱 กลุ่มสินค้าเทคโนโลยนี

.

1. COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,000 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 783.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.33 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 37.5 บาท ลดลง -8.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 31.6 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tvdBlQ

.

2. IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,847 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 41.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.114 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 10.5 บาท ลดลง -36.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.12 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3zCiSKP

.

3. CPW : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,940 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 17.74 ล้านบาท ลดลง -29.0% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 4.9 บาท ลดลง -19.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 37.48 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rwhBlF

.

4. BIG : บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,576 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 4.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.001 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 0.73 บาท ลดลง -24.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3NHZt2W

.

🛒 กลุ่มสินค้าสินค้าของกินของใช้
.

5. MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 386,182 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,050.31 ล้านบาท ลดลง 18.3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.19 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 36.5 บาท ลดลง -13.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 27.58 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wqQLfY

.

6. CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 583,902 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 3,453.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.36 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 65 บาท เพิ่มขึ้น 10.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 42.19 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sbcxT0

.

7. BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 141,275 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,246.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.31 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 37 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.2 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ugLje8

.

🥤 กลุ่มตู้สินค้าอัตโนมัติ
.

8. SABUY : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,074 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 107.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0881 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 24.9 บาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 122.12 เท่า และ P/B อยู่ที่ 8.5 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x4gScy

.

9. SVT : บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,954 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 22.02 ล้านบาท ลดลง 2.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 4.22 บาท ลดลง -24.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 43.89 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.51 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ss6HiR

.

.

🏠 กลุ่มสินค้าตกแต่ง/ซ่อมแซมบ้าน

.

10. HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 190,692 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,510.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 14.5 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 34.11 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.8 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ra6AEy

.

11. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 99,396 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,156.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2513 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 20.7 บาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.13 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qehj1o

.

12. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 53,481 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 459.53 ล้านบาท ลดลง -15.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1581 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 18.4 บาท ลดลง -21.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.84 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.93 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NdWaFN

.

13. DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,734 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 534.31 ล้านบาท ลดลง 8.3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.059 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 2.82 บาท ลดลง -0.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.77 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3luwOPB

.

14. ILM : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,494 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 160.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.32 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 18.8 บาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.27 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3CwsQj7

.

👕 กลุ่มสินค้าเสื้อผ้า/แฟชั่น
.

15. CRC : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 223,147 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,203.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 37 บาท เพิ่มขึ้น 15.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 258.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCMSUj

.

16. RSP : บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,798 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 36.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 2.42 บาท เพิ่มขึ้น 14.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 35.91 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.99 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3LhcI8G

.

17. BGT : บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,054 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -5.72 ล้านบาท ลดลง -259.3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.016 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 2.9 บาท เพิ่มขึ้น 135.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.71 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3Dncb2e

.

18. FN : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,740 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -14.87 ล้านบาท ลดลง -47.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.015 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 2.74 บาท เพิ่มขึ้น 30.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BFrceA

.

.

💄 กลุ่มสินค้าสุขภาพ/ความงาม

.

19. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,991 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 613.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.7 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 52.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

20. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,259 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 69.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.078 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 4.84 บาท เพิ่มขึ้น 30.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.35 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.48 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3j9jWP5

.

21. JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,531 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 90.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.52 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 26 บาท เพิ่มขึ้น 9.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.81 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3IKXZkx

.

22. BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,222 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -2.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.7% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.001 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 1.41 บาท ลดลง -8.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.42 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qDhFkI

.

📚 กลุ่มสินค้าหนังสือ
.

23. AMARIN : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,990 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 113.97 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง 6.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.11 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 6 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.71 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.32 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3BvO1Bc

.

24. SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 854 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -9.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.024 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 2.18 บาท ลดลง -2.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35n08p9

.

🏬 กลุ่มพื้นที่เช่า

.

25. CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 272,646 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,328.26 ล้านบาท ลดลง -39.3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.52 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 60.75 บาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 48.14 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2NCrw9C

.

26. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,055 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 433.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 8 บาท ลดลง -27.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.05 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tzpCGZ

.

27. MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,923 ล้านบาท]

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 46.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 27/5/2565 อยู่ที่ 14.4 บาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cWg829

.

❗ หมายเหตุ

1.หุ้นแต่ละกลุ่มเป็นการสำรวจและรวบรวมจากตัวแอดเองนะครับ อาจจะขาดตกบกพร่องในบางหุ้น ต้องขออภัย ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ ท่านใดนึกชื่อหุ้นอะไรออกเพิ่มเติม แจ้งกันมาได้เลยนะครับ

2.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th,

#หุ้นค้าปลีก #กำไรสุทธิ #กำไรสุทธิต่อหุ้น #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *