กำไรสุทธิ 12 หุ้นซอฟต์แวร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบต้นปี

กำไรสุทธิ 12 หุ้นซอฟต์แวร์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบต้นปี

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ แม้เป็นหุ้นที่ขนาดไม่ใหญ่ (มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ยกเว้น DITTO) ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นอีกกลุ่มที่วิ่งกันอย่างร้อนแรง ตามกระแสหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ ทำให้ PE ขึ้นไปสูง จากความคาดหวังผลการเติบโตของกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

.

แต่เมื่อเข้าปี 2565 หุ้นหลายตัว ต่างปรับตัวลงมาแรงเช่นเดียวกัน (ลดสูงสุดถึง 70%) นอกจาก ในเรื่องของราคาหุ้นที่ขึ้นมาสูงมาก จึงมีการเทขายทำกำไร รวมทั้งกระแสหุ้นเทคโนโลยี ในต่างประเทศที่ลดลง จากทั้งเรื่องผลการดำเนินงาน และในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยด้วย จึงทำให้หุ้นซอฟต์แวร์ในไทย ต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

.
อีกทั้งเมื่อมาดูผลกำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของ 12 หุ้นในกลุ่มนี้ ก็พบว่า มีบริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเพียง 4 บริษัทเท่านั้น นอกนั้นลดลงทั้งหมด

.

โดยกำไรสุทธิรวมของทั้ง 12 หุ้นซอฟต์แวร์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 65 รวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท ลดลง -8% หรือลดลง -34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปกำไรสุทธิของทั้ง 12 หุ้นให้ดูกัน รวมทั้ง มาแนะนำหุ้นแต่ละตัวว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประเภทใดบ้าง รวมทั้ง ราคาหุ้น ณ วันที่ 8/6/2565 เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับต้นปี 2565

.

(ข้อมูลหุ้น เรียงตามลำดับ อัตราการเติบโของกำไรสุทธิมากสุดไปยังน้อยสุด)

.


.

1. IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,275 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจ ในเรื่องระบบ CRM, ERP, CEM และ Digital Marketing

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 27.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.27 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 42.75 บาท ลดลง -14.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 44.79 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

2. YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,080 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์ กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 30.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 10.1 บาท ลดลง -69.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 47.97 เท่า และ P/B อยู่ที่ 9.81 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

3. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 32,207 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Data Management Solution)

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 58.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 61 บาท เพิ่มขึ้น 168.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 147.81 เท่า และ P/B อยู่ที่ 24.6 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

4. BOL : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,779 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบข้อมูลการตัดสินใจทางธุรกิจ และพัฒนาโซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 61.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.075 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 10.7 บาท ลดลง -31.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 36.28 เท่า และ P/B อยู่ที่ 12.59 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

5. AS : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,986 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 102.97 ล้านบาท ลดลง -1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.23 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 15.1 บาท ลดลง -33.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.64 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

6. HUMAN : บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,432 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 34.66 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง -2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.05 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 12.4 บาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 49.94 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.77 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

.

.

7. VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,934 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ตัวแทนจำหน่ายระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ เช่น Oracle และให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 25.13 ล้านบาท ลดลง -11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.08 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 6.3 บาท ลดลง -14.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 15.68 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.3 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

8. APP : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,053 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : จำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 10.41 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง -14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.04 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 3.76 บาท ลดลง -13.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.55 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.87 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

9. NETBAY : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,250 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : พัฒนาระบบ Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 35.43 ล้านบาท ลดลง -17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.18 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 33.26 เท่า และ P/B อยู่ที่ 10.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

10. BIZ : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,001 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy)

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 34.49 ล้านบาท ลดลง -57.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.06 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 5 บาท ลดลง -45.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

11. COMAN : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 771 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจองห้อง และ
การชำระเงินต่างๆ

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ -9.37 ล้านบาท ลดลง -74.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ -0.07 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 5.75 บาท ลดลง -18.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 0 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.99 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hy8FsZ

.

12. SECURE : บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,045 ล้านบาท]

ประเภทซอฟต์แวร์ : โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity)

– กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 3.42 ล้านบาท ลดลง -87.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น

– ราคา วันที่ 08/6/2565 อยู่ที่ 19.9 บาท ลดลง -35.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 55.63 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2VDhN6P

.

❗ หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นเทค #หุ้นซอฟต์แวร์ #กำไรสุทธิ #ผลการดำเนินงาน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

.

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *