คัดมาให้ 14 หุ้น SET100 รีเทิร์นสูงมากกว่า 20%

คัดมาให้ 14 หุ้น SET100 รีเทิร์นสูงมากกว่า 20%

หลังจากที่เราต้องเจอกับภาวะระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 (ที่ดูเหมือนจะหนักกว่ารอบแรก) ทำให้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในวงกว้างซ้ำเข้าไปอีก แต่เมื่อมองในตลาดหุ้นกลับยังคึกคัก ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ โดย SET ณ วันที่ 10-2-2564 ปรับเพิ่มมาแล้วเกือบ 5%

และเมื่อมองไปยังดัชนี SET100 ที่รวบรวมเหล่าบริษัทฯ ใหญ่ที่มีศักยภาพ พบว่า ปรับเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 8% มากกว่าตลาดโดยรวม วันนี้จึงจะคัดมาให้ดูกันว่า 14 หุ้นใน SET100 ที่มีรีเทิร์นสูงสุด มากกว่า 20% มีอะไรบ้าง ลองไปดูกันครับ

(ข้อมูลเรียงลำดับจาก %รีเทิร์นสูงสุด)

1. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 26.5 บาท เพิ่มขึ้น 9.2 บาท จาก 17.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 53.2% โดยมีค่า PE เท่ากับ 52 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 1.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 13.3 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท จาก 9.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 43% โดยมีค่า PE เท่ากับ 54 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 1.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

3. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 20.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.5 บาท จาก 15.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 36.4% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 3.34%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

4. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 26.75 บาท เพิ่มขึ้น 6.75 บาท จาก 20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 33.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ 36 เท่าอัตราปันผลอยู่ที่ 0.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

5. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 65.25 บาท เพิ่มขึ้น 16 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 32.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 44 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 0.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > 

6. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 54.75 บาท เพิ่มขึ้น 13.25 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 31.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 65 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 1.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

7. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 51.5 บาท เพิ่มขึ้น 11.75 บาท จาก 39.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 29.6% โดยมีค่า PE เท่ากับ 23 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 2.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

8. KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 144.5 บาท เพิ่มขึ้น 31.5 บาท จาก 113 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 27.9% โดยมีค่า PE เท่ากับ 14 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 3.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

9. CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 29.5 บาท เพิ่มขึ้น 5.8 บาท จาก 23.7 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 24.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 ขาดทุน)

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

10. DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 17.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.4 บาท จาก 14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 24.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 57 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 0.09%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

11. BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 25.5 บาท เพิ่มขึ้น 4.9 บาท จาก 20.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 23.8% โดยมีค่า PE เท่ากับ NA (เนื่องจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 ขาดทุน) อัตราปันผลอยู่ที่ 3.10%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

12. EPG : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 8.7 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 บาท จาก 7.1 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 22.5% โดยมีค่า PE เท่ากับ 29 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 2.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q308j5

13. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 107 บาท เพิ่มขึ้น 19.5 บาท จาก 87.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 22.3% โดยมีค่า PE เท่ากับ 13 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 5.92%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2N5RIsN

14. GLOBAL : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 10-2-2564 ปิดที่ 20.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.4 บาท จาก 17 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 20% โดยมีค่า PE เท่ากับ 41 เท่า อัตราปันผลอยู่ที่ 0.94%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ


Reference
– https://www.set.or.th /


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *