จักรวาลหุ้นกัญชงในไทย มีอะไรบ้าง ? และผลตอบแทนราคา ประจำปี 2564

จักรวาลหุ้นกัญชงในไทย มีอะไรบ้าง ? และผลตอบแทนราคา ประจำปี 2564

ตอนนี้ กัญชง (Hemp) และ กัญชา (Cannabis) กลับมาเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากมีการถกเถียงประเด็นการปลูกกัญชง-กัญชา อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าทาง อ.ย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กำลังพิจารณาปลดล็อกกัญชง-กัญชา ออกจากรายชื่อเสพติดให้โทษ ที่น่าจะช่วยให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการปลูกอย่างเสรีมากขึ้น

.

ซึ่งการปลดล็อกกัญชง-กัญชา ดังกล่าว จะทำให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกมาก อย่างที่เราได้สัมผัสกันมาบ้างแล้วในปีที่ผ่านมา กับกระแสการนำกัญชงมาใส่ทั้งในเครื่องดื่มและอาหาร

.

ทำให้ไม่แปลกที่หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา มีแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับ กัญชง มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมกรรมต้น (ปลูก), อุตสาหกรรมกลางน้ำ (สกัด) และอุตสาหกรรมปลาย (เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม เป็นต้น)

.

จึงทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ กัญชง ในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีผลตอบแทนราคาโดดเด่น โพสนี้จึงจะมาสำรวจจักรวาลหุ้นกัญชงในไทย ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมทั้งผลตอบแทนราคาของแต่ละหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมาด้วย

.

โดยพบว่า ณ สิ้นปี 2564 มีหุ้นที่มีธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง หรือมีแผนที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงจำนวน 39 หุ้น จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ – กลางน้ำ (ปลูกและสกัด)
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ (สินค้า/บริการ) ที่แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ
  2.1 กลุ่มอาหาร
  2.2 กลุ่มเครื่องดื่ม
  2.3 กลุ่มเครื่องสำอาง
  2.4 กลุ่มอาหารเสริม
  2.5 กลุ่มยาและคลินิค

.

ไปดูกันครับ จักรวาลหุ้นกัญชงในไทยเรา มีอะไรบ้าง

.

(ข้อมูลหุ้นในแต่ละกลุ่มเรียงลำดับตาม ผลตอบแทนราคา ปี 2564 สูงสุดไปต่ำสุด)

.

🎯 อุตสาหกรรมต้นน้ำ – กลางน้ำ

.

1. KWM : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,613 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 3.84 บาท เพิ่มขึ้น 2.77 บาท จาก 1.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 258.9%

– PE เท่ากับ 20.4เท่า, P/B เท่ากับ 4 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.88%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fXseds

.

2. RBF : บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 22.5 บาท เพิ่มขึ้น 13.2 บาท จาก 9.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 141.9%

– PE เท่ากับ 102.65เท่า, P/B เท่ากับ 10.87 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2MpLJie

.

3. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 49,742 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 5.6 บาท เพิ่มขึ้น 3.08 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 122.2%

– PE เท่ากับ 14.57เท่า, P/B เท่ากับ 3.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.21%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

4. STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,399 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.4 บาท เพิ่มขึ้น 2.84 บาท จาก 3.56 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 79.8%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 1.34 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tn3bUV

.

5. CHAYO : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,083 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 13.6 บาท เพิ่มขึ้น 5.4 บาท จาก 8.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65.9%

– PE เท่ากับ 63.27เท่า, P/B เท่ากับ 5.27 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3eC1U

.

6. SUN : บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,160 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 2.31 บาท จาก 4.14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 55.8%

– PE เท่ากับ 22.74เท่า, P/B เท่ากับ 3.86 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3q3QsVy

.

7. DOD : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,592 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 11.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.4 บาท จาก 8.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.3%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.72 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YtObH0

.

8. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,616 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 31 บาท เพิ่มขึ้น 4.5 บาท จาก 26.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 17%

– PE เท่ากับ 2.41เท่า, P/B เท่ากับ 1.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 7.20%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

🎯 อุตสาหกรรมปลายน้ำ

.

🍜 กลุ่มอาหาร

9. ASIAN : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,572 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 17.9 บาท เพิ่มขึ้น 8.1 บาท จาก 9.80 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 82.7%

– PE เท่ากับ 14.72เท่า, P/B เท่ากับ 3.85 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3r87v9x

.

10. XO : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,453 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 19.9 บาท เพิ่มขึ้น 8.8 บาท จาก 11.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 79.3%

– PE เท่ากับ 19.34เท่า, P/B เท่ากับ 8.26 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.06%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tcPTds

.

11. TWZ : บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,489 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 0.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท จาก 0.07 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 42.9%

– PE เท่ากับ 154.44เท่า, P/B เท่ากับ 0.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rNQRNH

.

12. GLOCON : บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,607 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 1.23 บาท เพิ่มขึ้น 0.29 บาท จาก 0.94 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 30.9%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.46 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5t255

.

13. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,341 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 8 บาท เพิ่มขึ้น 1.8 บาท จาก 6.20 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29%

– PE เท่ากับ 93.9เท่า, P/B เท่ากับ 4.12 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

14. ZEN : บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,600 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 12 บาท เพิ่มขึ้น 1.1 บาท จาก 10.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.1%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 3.24 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3d1PgNY

.

15. M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,886 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 52 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท จาก 49.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.6%

– PE เท่ากับ 588.99เท่า, P/B เท่ากับ 3.74 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oe6GuY

.

16. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 219,587 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 25.5 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 26.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -4.7%

– PE เท่ากับ 16.86เท่า, P/B เท่ากับ 1.02 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.02%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

17. PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,217 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 15.1 บาท ลดลง -0.8 บาท จาก 15.90 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -5%

– PE เท่ากับ 14.3เท่า, P/B เท่ากับ 3.08 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.31%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qWVe6I

.

18. AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,115 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 9.95 บาท ลดลง -0.75 บาท จาก 10.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -7%

– PE เท่ากับ 932.54เท่า, P/B เท่ากับ 10.26 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.60%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gK7kOJ

.

19. TKN : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,626 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 7.7 บาท ลดลง -2.7 บาท จาก 10.40 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -26%

– PE เท่ากับ 138.31เท่า, P/B เท่ากับ 5.54 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.78%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fRy0vg

.

.

🥤 กลุ่มเครื่องดื่ม

20. SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,035 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 6.95 บาท จาก 19.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 36%

– PE เท่ากับ 18.35เท่า, P/B เท่ากับ 2.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.83%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NV3c2H

.

21. TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,773 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 7.85 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท จาก 6.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.7%

– PE เท่ากับ 22.99เท่า, P/B เท่ากับ 6.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.82%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/39zdf5D

.

22. TIPCO : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,391 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 9.1 บาท เพิ่มขึ้น 1.95 บาท จาก 7.15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 27.3%

– PE เท่ากับ 10.19เท่า, P/B เท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 10.33%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3q8OfHq

.

23. OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,313 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 43.5 บาท เพิ่มขึ้น 3.5 บาท จาก 40.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.8%

– PE เท่ากับ 29.83เท่า, P/B เท่ากับ 2.29 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.87%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3KoPzRZ

.

24. ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,000 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท จาก 9.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.1%

– PE เท่ากับ 26.09เท่า, P/B เท่ากับ 2.15 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 5.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Mlp7j2

.

25. CBG : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 119,500 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 119.5 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท จาก 114.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.4%

– PE เท่ากับ 38.04เท่า, P/B เท่ากับ 12.43 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2NOmfLP

.

26. MALEE : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,822 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.6 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท จาก 6.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.3%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 2.64 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3FHME3p

.

27. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 102,878 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 34.25 บาท ลดลง -1.25 บาท จาก 35.50 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.5%

– PE เท่ากับ 31.61เท่า, P/B เท่ากับ 5.39 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.19%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

💄กลุ่มเครื่องสำอาง

28. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,300 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 10.5 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 9.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 16.7%

– PE เท่ากับ 49.59เท่า, P/B เท่ากับ 6.95 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.38%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dW8wvP

.

29. BEAUTY : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,631 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 1.54 บาท ลดลง -0.04 บาท จาก 1.58 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.5%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 5.92 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qDhFkI

.

30. SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,771 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 6.75 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 6.95 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.9%

– PE เท่ากับ 0เท่า, P/B เท่ากับ 8.65 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36xJiRA

.

31. DDD : บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,531 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 17.4 บาท ลดลง -0.7 บาท จาก 18.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -3.9%

– PE เท่ากับ 30.64เท่า, P/B เท่ากับ 1.21 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.90%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3csQyC9

.

32. KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,274 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 3.72 บาท ลดลง -0.24 บาท จาก 3.96 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -6.1%

– PE เท่ากับ 12.12เท่า, P/B เท่ากับ 2.91 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 3.80%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3j9jWP5

.

💓 กลุ่มอาหารเสริม

33. IP : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,811 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 19.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.4 บาท จาก 13.10 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 48.9%

– PE เท่ากับ 78.87เท่า, P/B เท่ากับ 7.99 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rmxVnR

.

34. MEGA : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,029 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 50.5 บาท เพิ่มขึ้น 14.75 บาท จาก 35.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 41.3%

– PE เท่ากับ 23.44เท่า, P/B เท่ากับ 5.89 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36sBgJG

.

35. RS : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,103 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 21.7 บาท เพิ่มขึ้น 4.4 บาท จาก 17.30 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 25.4%

– PE เท่ากับ 70.18เท่า, P/B เท่ากับ 9.48 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 0.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rGNoPx

.

36. JKN : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,921 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 8.1 บาท เพิ่มขึ้น 0.4 บาท จาก 7.70 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.2%

– PE เท่ากับ 20.2เท่า, P/B เท่ากับ 1.82 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 2.54%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3rof1yo

.

💊กลุ่มยาและคลินิค

37. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 50,124 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 20.1 บาท เพิ่มขึ้น 6.5 บาท จาก 13.60 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 47.8%

– PE เท่ากับ 10.79เท่า, P/B เท่ากับ 4.75 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

38. ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 27,717 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 11.3 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท จาก 7.55 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.7%

– PE เท่ากับ 9.15เท่า, P/B เท่ากับ 2.22 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 4.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3mnd3eB

.

39. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,649 ล้านบาท]

– โดยราคาหุ้น สิ้นปี 2564 ปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท จาก 9.00 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 22.2%

– PE เท่ากับ 40.34เท่า, P/B เท่ากับ 2.08 เท่า และอัตราปันผล เท่ากับ 1.00%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv

.

❗ หมายเหตุ :

 1. บริษัทที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องกัญชง สามารถสร้างสินค้าต่อยอดได้ทันที และยังทำธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) คือ RBF และ DOD
 2. มีอีกหลายบริษัทที่ไม่ได้ทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับกัญชง แต่มีแผนที่จะขยายธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร เช่น GUNKUL, UPA และ TWZ
 3. นอกนั้นมักเป็นบริษัทที่อยู่ปลายน้ำ ที่มีการนำกัญชงมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ (CPF เป็นบริษัทปลายน้ำ ที่มีแผนขยายขยายธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร)
 4. โพสนี้ เนื่องจากเป็นการค้นคว้าและรวบรวมส่วนตัว ถ้าตกหุ้นตัวไหน ตกขออภัย (เพื่อน ๆ สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับ)
 5. โพสจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.
.

Reference
– https://www.set.or.th /

 • กรุงเทพธุรกิจ

.

ตลาดหุ้นไทย #หุ้นกัญชง #หุ้นกัญชา #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *