ซื้อขายหุ้นครั้งใด ต้องระวัง ! เครื่องหมายเหล่านี้

ซื้อขายหุ้นครั้งใด ต้องระวัง ! เครื่องหมายเหล่านี้

เชื่อว่านักลงทุนหลายคน โดยเฉพาะหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น อาจจะงงกับตัวอักษรภาษอังกฤษ ที่มีมาต่อท้ายชื่อหุ้น ว่ามันคืออะไร เช่น หุ้น THAI ถ้าเราพิมพ์เข้าไปใน Settrade ก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อท้ายเป็นขบวน ตามนี้ THAI (NP, NC, SP)

.

ซึ่งเจ้าตัวอังษรภาษาอังกฤษที่ขึ้นต่อท้ายหุ้นดังกล่าว เรียกว่า “เครื่องหมาย” ที่จะเป็นการบอกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหุ้น (บริษัท) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นได้

.

และหนึ่งในเครื่องหมายที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังในการซื้อขายหุ้น นั่นคือ “กลุ่มการแจ้งเตือน” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติในการดำเนินงานของบริษัทที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น ซึ่งเครื่องหมายในกลุ่มนีั้จะมีอยู่ด้วยกัน 7 ตัว ลองไปดูกันว่า การแจ้งเตือนทั้ง 7 นั้นมีอะไรบ้าง

.

❗ 1. C : Caution

บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ เตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวัง และกระตุ้น บจ. เร่งแก้ไขปัญหา

.

❗ 2. H : Halt

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งรอบการซื้อขาย* เพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบกับราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูลและอาจจะกระทบกับการซื้อขายอย่างรุนแรง

.

❗ 3. SP : Suspension

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เหมือนกับเครื่องหมาย H แต่ระดับเตือนแรงกว่า ระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย* เพราะบริษัทยังไม่ชี้แจง/ เปิดเผยข้อมูล หรือไม่ส่งงบการเงิน

.

❗ 4. NP : Notice Pending

บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

.

❗ 5. NR : Notice Received

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูล จากบริษัทจดทะเบียนที่ขึ้นเครื่องหมาย NP ไปก่อนหน้า โดยจะปรับเป็นขึ้นเครื่องหมาย NR เป็นเวลา 3 วัน

.

❗ 6. NC : Non- Compliance

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

.

❗ 7. ST : Stabilization


หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มี การซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

.

🎯 รายชื่อหุ้นในขึ้นเครื่องหมายในกลุ่มแจ้งเตือน ณ วันที่ 29/7/2564

A5 (SP, NC)
ACAP (C, NP)
AEC (C)
APEX (SP, NP, NC)
AQ (C)
B52 (C)
BLISS (SP, NP, NC)
DIMET (C)
DV8 (C)
EFORL (C)
GL (SP, C, NP)
GSTEEL (SP, NC)
HEMP (C)
HYDRO (C)
IFEC (SP, NP, NC)
JCKH (C)
JUTHA (C)
KC (SP, NP, NC)
MAX (SP)
NEP (C)
NEWS (C)
NMG (C)
NOK (SP, C, NP)
PACE (SP, NP, NC)
PAE (SP, NP, NC)
PE (SP, NP, NC)
POLAR (SP, NP, NC)
POST (SP, NC)
PPPM (C, NP)
PRO (SP, NC)
SDC (C)
SLM (SP, NP, NC)
TFI (NP)
THAI (SP, NP, NC)
THL (SP, NC)
TRC (C)
TSF (SP, NC)
TSI (C)
UMS (C)
W (C)
YCI (SP, NC)

.

❗ หมายเหตุ :

  1. หุ้นหนึ่งตัวสามารถขึ้นเครื่องหมายได้มากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย
  2. ในหนึ่งวันทำการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย 2 รอบ คือ รอบแรกภาคเช้า เวลา 10.00–12.30 น. และรอบสองภาคบ่าย เวลา 14.30–16.30 น.

.
.

Reference : set.or.th

.

#เครื่องหมายหุ้น
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *