ตีแตกหุ้นด้วย 6 อัตราส่วนทางการเงิน (หนังสือ เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน)

ตีแตกหุ้นด้วย 6 อัตราส่วนทางการเงิน (หนังสือ เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน)

สรุป 6 อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ตีแตกหุ้นคุณค่า จากหนังสือ เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืนตอน มหัศจรรย์ผลตอบแทน ที่เป็นหนังสือเล่มที่สองของคุณกวี ชูกิจเกษม นักลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing) ที่ใครหลายคนรู้จัก

ไปดูว่า 6 อัตราส่วนที่ว่ามมีอะไรบ้าง

📌 1. EPS (กำไรสุทธิต่อหุ้น)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

– ดูข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี

– ไม่ต้องเพิ่มขึ้นตลอด แต่ต้องไม่ผันผวน

– ถ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะดีมาก

📌 2. GPM (อัตรากำไรขั้นต้น)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

– อำนาจต่อรองกับลูกค้าสูงไหม (%สูง)

– ดูข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี

– สม่ำเสมอ ค่อนไปทางเพิ่มขึ้น

– ลองดูว่ามี brand สินค้าที่ดีด้วยไหม

📌 3. S&A (อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและดำเนินงาน)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

– เป็นผู้นำในธุรกิจ / ส่วนแบ่งมากกว่าคู่แข่ง

– ดูข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี

– ลดลงอย่างต่อเนื่อง

– ผันผวนสูงให้ระวัง

📌 4. D/E (อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

– ฐานะการเงินแข็งแรงไหม

– ดูจากอัตราส่วน D/E ต่ำกว่า 1- ดูที่เงินสด (เป็น +) =เงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น

– หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (จากเงินกู้ /หุ้นกู้)

📌 5. ROE (อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

– ความสามารถในการทำกำไรสูง

– ROE อยู่ในระดับ 20% และเพิ่มขึ้นในระยะยาว

– หลีกเลี่ยง ROE ที่ผันผวน

– ระวัง ROE ที่สูงจากการก่อหนี้เพิ่ม ฉะนั้น ROE ที่สูงและมีคุณภาพ D/E ต้องต่ำด้วย

📌 6. ผลประกอบการย้อนหลังสิ่งที่ต้องพิจารณา

– ย้อนหลัง 10 ปี สะท้อนผู้บริหารมืออาชีพ / มีธรรมาภิบาล

ส่วนตัวผมได้ลองใช้ 6 อัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ ในการเลือกหุ้นดูในเบื้องต้น เป็นเครื่องมือในการกรองหุ้นที่ี่ดีเลยครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดู หรือใครอยากทราบรายละเอียด ก็ไปซื้อหนังสือของคุณกวีเล่มนี้มาอ่านได้ครับ ของเขาดีจริง ๆ

———————————————————————————————————

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : iyom-bizinspiration.com

facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *