ปีทองหุ้น IPO ราคาเด้งวันแรก เช็คราคาหุ้น IPO เข้าตลาดในช่วงครึ่งปีแรก 2564

ปีทองหุ้น IPO ราคาเด้งวันแรก เช็คราคาหุ้น IPO เข้าตลาดในช่วงครึ่งปีแรก 2564

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา หุ้น IPO ถือว่าเป็นกระแสที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนจำนวนมาก โดยหลังจากที่หุ้น IPO ของ OR ได้มาจุดกระแสตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ปี ตามมาด้วยหุ้น IPO ของ TIDLOR จึ่งทำให้เป็นอีกหนึ่งปี ที่มีนักลงทุนหวังจับจองหุ้น IPO เพื่อหวังผลตอบแทนระยะสั้นกันเป็นจำนวนมาก


.


(ใครอยากรู้ หุ้น IPO ครึ่งหลังของปี 2564 มีบริษัทอะไรบ้าง ไปดูได้ที่ > 22 หุ้น IPO จ่อเข้าเทรดตลาดครึ่งปีหลัง 2564)

.


ในส่วนภาพรวมของหุ้น IPO ครึ่งปีแรกที่ผ่าน มีทั้งหมด 15 บริษัท โดยอยู่ในตลาด SET จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ ASW, DMT, KISS, NSL, OR, TIDLOR


.


และในตลาด MAI 9 บริษัท ได้แก่ ADD, DITTO, JAK, PACO, PROEN, PROS, SMD, TQR, WINMED

.


โดยเมื่อดูย้อนหลับไปในวันซื้อขายหุ้นในวันแรกของแต่ละตัว สามารถปิดเพิ่มขึ้นจากราคา IPO ถึง 14 ตัว (จากทั้งหมด 15 ตัว)


.

โพสนี้จึงจะมาสรุปหุ้น IPO ทั้ง 15 หุ้นในรอบครึ่งแรกของปี 2564 ที่ผ่านมาว่ามีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกระทิงขวิดขนาดไหนในวันแรก และเทียบกับวันที่ล่าสุด (25-6-2564) ราคายังเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับราคา IPO


.


(ข้อมูลเรียงลำดับตาม %เพิ่ม/ลด ของราคาหุ้นที่ปิดในวันแรกเทียบกับราคา IPO)


.

 1. TQR : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,071 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 200% มาอยู่ที่ 15.30 บาท จากราคา IPO ที่ 5.10 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 17.70 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 247.1% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3w1prnT
  .
 2. PACO : บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,920 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 184.3% มาอยู่ที่ 3.98 บาท จากราคา IPO ที่ 1.40 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 2.92 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 108.6% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3deQoOb
  .
 3. PROEN : บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,244 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : เทคโนโลยิ
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 156.9% มาอยู่ที่ 8.35 บาท จากราคา IPO ที่ 3.25 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 7.10 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 118.5% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3h2xjjm
  .
 4. DITTO : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,612 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : เทคโนโลยิ
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 113.3% มาอยู่ที่ 16.00 บาท จากราคา IPO ที่ 7.50 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 17.30 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 130.7% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x1jF79
  .
 5. WINMED : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,480 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 90.3% มาอยู่ที่ 5.90 บาท จากราคา IPO ที่ 3.10 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 6.20 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 100% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jgiBIv
  .
 6. PROS : บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,642 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 68% มาอยู่ที่ 3.36 บาท จากราคา IPO ที่ 2.00 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 3.04 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 52% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hbfcrz
  .
 7. OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 366,000 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 62.5% มาอยู่ที่ 29.25 บาท จากราคา IPO ที่ 18.00 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 30.50 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 69.4% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3bUgXYl
  .
 8. KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,740 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 55.6% มาอยู่ที่ 14.00 บาท จากราคา IPO ที่ 9.00 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 12.90 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 43.3% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dW8wvP
  .
 9. JAK : บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 550 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 39.3% มาอยู่ที่ 2.02 บาท จากราคา IPO ที่ 1.45 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 1.72 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.6% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x1VkxM
  .
 10. ADD : บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,120 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : บริการ
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 34.5% มาอยู่ที่ 14.80 บาท จากราคา IPO ที่ 11.00 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 25.75 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 134.1% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYcLtw
  .
 11. SMD : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,076 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 27.8% มาอยู่ที่ 9.20 บาท จากราคา IPO ที่ 7.20 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 9.70 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.7% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3h90em1
  .
 12. TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 95,658 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 25.3% มาอยู่ที่ 45.75 บาท จากราคา IPO ที่ 36.50 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 41.25 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oL6QKY
  .
 13. NSL : บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,470 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14.2% มาอยู่ที่ 13.70 บาท จากราคา IPO ที่ 12.00 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 14.90 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24.2% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jjPXWS
  .
 14. ASW : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,077 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 9.85 บาท จากราคา IPO ที่ 9.82 บาท แต่เมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 9.30 บาท ปรับตัวลดลง -5.3% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gYaRJt
  .
 15. DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 15,947 ล้านบาท]
  กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
  โดยราคาปิด ณ วันเปิดเทรดวันแรก ปรับตัวลดลง -0.6% มาอยู่ที่ 15.90 บาท จากราคา IPO ที่ 16.00 บาท อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาล่าสุด ณ วันที่ 25-6-2564 เท่ากับ 13.50 บาท ปรับตัวลดลง -15.6% จากราคา IPO
  ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3xEOSNh

  .
  ❗ หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
  .
  Reference
  – https://www.set.or.th /
  .
#หุ้นIPO
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *