รวม 10 อันดับกองทุนหุ้นใน 3 ประเทศ (อเมริกา, ยุโรป และอินเดีย) ที่ทำผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

รวม 10 อันดับกองทุนหุ้นใน 3 ประเทศ (อเมริกา, ยุโรป และอินเดีย) ที่ทำผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

ในเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา เชื่อได้ว่า นักลงทุนที่กระจายความเสี่ยง ลงทุนไปยังต่างประเทศ น่าจะได้รับผลตอบแทนที่โดดเด่น (ไม่นับรวมประเทศจีน ที่ปีนี้เศร้าหนักมาก)

.

ซึ่งแม้นักลงทุนรายย่อย จะไม่สะดวกที่จะลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศได้โดยตรง เพราะอาจจะติดขัดในเรื่องของการดำเนินการ และงบลงทุนที่มีไม่มาก จึงทำให้กองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ ได้ออกมา เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เรากระจายพอร์ทการลงทุนไปยังต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น

.

โดยในช่วงปีที่ผ่านมา เท่าที่แอดได้สำรวจผลตอบแทนในกองทุนหุ้น ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ มีถึง 3 กลุ่มประเทศ ที่กองทุนสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น คือ

 1. อเมริกา (สร้างผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 40%)
 2. ยุโรป (สร้างผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 32%)
 3. อินเดีย (สร้างผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 43%)

.

โพสนี้จึงได้ทำการสรุป 10 อันดับกองทุนหุ้นต่างประเทศ ทั้ง 3 กลุ่มประเทศดังกล่าว ว่ามีกองไหนน่าสนใจที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นในรอบปีกันบ้าง ลองไปดูกันครับ

.

.

10 อันดับ กองทุนหุ้นอเมริกา
ปรับตัวเพิ่มมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

.

 1. ABAGS : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : อุตฯ 24%, เทคโนลี 19%, การแพทย์ 16%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 20.17 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 40.04% (รอบหนึ่งปี 44.98%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.07% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 4.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3rRbxGm

.

 1. TUSEQ-UH : กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 24%, บริการด้านการเงิน 14%, การแพทย์ 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 23.02 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 39.61% (รอบหนึ่งปี 40.28%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.31% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 3.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3pIk4ZM

.

 1. ABAG : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 21%, สินค้าอุปโภคบริโภค 17% เทคโนโลยี 17%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 35.65 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 34.35% (รอบหนึ่งปี 36.46%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.16% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 3.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/31KCMI7

.

 1. K-USXNDQ-A(A) : กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 46%, บริการด้านการสื่อสาร 20%, สินค้าอุปโภคบริโภค 17%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 30.95 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 29.04% (รอบหนึ่งปี 30.95%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0.54% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ENpVDh

.

 1. K-USXNDQ-A(D) : กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 46%, บริการด้านการสื่อสาร 20%, สินค้าอุปโภคบริโภค 17%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 26.15 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 28.96% (รอบหนึ่งปี 30.87%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0.54% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.27 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/31Oq9vg

.

 1. KT-US-A : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 27%, การแพทย์ 20%, บริการด้านการสื่อสาร 16%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 21.94 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 28.64% (รอบหนึ่งปี 30.3%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.1% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.91 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Gv03MN

.

 1. SCBS&P500P : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 24%, บริการด้านการเงิน 14%, การแพทย์ 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 29.80 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 28.22% (รอบหนึ่งปี 29.32%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/31KGQIq

.

 1. SCBS&P500E : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 24%, บริการด้านการเงิน 14%, การแพทย์ 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 29.64 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 28.22% (รอบหนึ่งปี 29.31%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3rTdn9L

.

 1. TMBUSO : กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 20%, เทคโนโลยี 20%, อุตฯ 17%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 13.20 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 27.89% (รอบหนึ่งปี 27.16%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.24% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.13 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/335J711

.

 1. BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 46%, บริการด้านการสื่อสาร 20%, สินค้าอุปโภคบริโภค 17%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 19.72 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 27.56% (รอบหนึ่งปี 29.64%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0.43% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.16 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3yfPdr3

.

.

เปิดโผ 10 อันดับ กองทุนหุ้นยุโรป
ปรับตัวเพิ่มมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

.

 1. KF-EUROPE : กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 28%, อุตฯ 26%, สินค้าอุปโภคบริโภค 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 23.45 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 31.69% (รอบหนึ่งปี 40.18%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.03% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3yb59Le

.

 1. SCBEUSMP : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : อุตฯ 41%, วัสดุทั่วไป 13%, บริการด้านการเงิน 10%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 20.77 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 30.71% (รอบหนึ่งปี 37.68%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 0% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.19 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3GwZEtn

.

 1. KFEURORMF : กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 28%, อุตฯ 26%, สินค้าอุปโภคบริโภค 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 20.78 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 30.47% (รอบหนึ่งปี 38.18%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.04% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.62 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/33buGbZ

.

 1. K-EUROPE : กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 28%, อุตฯ 26%, สินค้าอุปโภคบริโภค 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 16.10 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 29.80% (รอบหนึ่งปี 37.27%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.2% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.4 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3q25Hjd

.

 1. KEURMF : กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 28%, อุตฯ 26%, สินค้าอุปโภคบริโภค 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 22.70 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 29.67% (รอบหนึ่งปี 37.11%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.12% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3lSBh1f

.

 1. KFHEUROP-A : กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 28%, อุตฯ 26%, สินค้าอุปโภคบริโภค 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 23.25 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 28.98% (รอบหนึ่งปี 36.16%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.41 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ybFDFV

.

 1. SCBEUSM : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : อุตฯ 41%, วัสดุทั่วไป 13%, บริการด้านการเงิน 10%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 19.83 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 28.75% (รอบหนึ่งปี 35.49%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.67% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.06 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3yfvVSF

.

 1. ONE-EUROEQ : กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : อุตฯ 19%, บริการด้านการเงิน 16%, การแพทย์ 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 14.64 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 25.47% (รอบหนึ่งปี 27.5%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.36% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.74 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3oE20AE

.

 1. PRINCIPAL EUEQ : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : อุตฯ 19%, สินค้าอุปโภคบริโภค 16%, บริการด้านการเงิน 16%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 16.78 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 24.63% (รอบหนึ่งปี 27.99%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.05% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.44 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3rQQIen

.

 1. K-EUSMALL : กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : เทคโนโลยี 22%, อุตฯ 21%, สินค้าอุปโภคบริโภค 16%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 14.08 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 23.48% (รอบหนึ่งปี 29.23%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.2% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.15 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3DHiBrm

.

เปิดโผ 10 อันดับ กองทุนหุ้นอินเดีย
ปรับตัวเพิ่มมากสุด ตั้งแต่ต้นปี 2564

.

 1. B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 29%, เทคโนโลยี 19%, อุตฯ 11%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 14.30 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 43.32% (รอบหนึ่งปี 47.75%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.13% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.67 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3lRpRer

.

 1. B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 37%, เทคโนโลยี 17%, พลังงาน 12%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 13.33 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 42.23% (รอบหนึ่งปี 45.84%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.16% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Go1DQD

.

 1. TISCOINA-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 26%, เทคโนโลยี 16%, สาธารณูปโภคพื้นฐาน 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 14.02 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 39.65% (รอบหนึ่งปี 46.39%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.95% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.89 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/31DNq3x

.

 1. KWI INDIA-A : กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟชนิดสะสมมูลค่า

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 36%, เทคโนโลยี 16%, วัสดุทั่วไป 14%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 17.16 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 35.87% (รอบหนึ่งปี 39.84%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.87% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3yeRx1R

.

 1. KWI INDIA-D : กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผล

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 36%, เทคโนโลยี 16%, วัสดุทั่วไป 14%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 10.22 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 35.77% (รอบหนึ่งปี 39.75%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.87% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3GyX5a3

.

 1. TISCOIN : กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 26%, เทคโนโลยี 18%, พลังงาน 13%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 17.31 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 31.43% (รอบหนึ่งปี 36.81%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.44% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.31 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3GyX5a3

.

 1. TMBINDAE : กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 24%, เทคโนโลยี 19%, วัสดุทั่วไป 12%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 14.31 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 31.25% (รอบหนึ่งปี 36.39%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.76% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.52 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/33iaQfb

.

 1. ABIG : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 28%, เทคโนโลยี 22%, สาธารณูปโภคพื้นฐาน 14%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 22.88 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 27.93% (รอบหนึ่งปี 34.98%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 2.06% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3DUd6pH

.

 1. ASP-INDIA : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 26%, สินค้าอุปโภคบริโภค 17%, การแพทย์ 16%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 16.42 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 27.24% (รอบหนึ่งปี 34.72%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 3.68% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 2.09 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3oHAfXT

.

 1. K-INDIA : กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน : บริการด้านการเงิน 36%, เทคโนโลยี 20%, อุตฯ 10%

 • โดยวันที่ 9/12/64 มี NAV เท่ากับ 12.55 ในขณะที่ผลตอบแทนเทียบกับต้นปี (YTD) เท่ากับ 25.93% (รอบหนึ่งปี 30.24%)
 • ค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนทั้งหมด (คิดเป็น %ของ NAV) เท่ากับ 1.25% และมีค่า Sharp Ratio (ความคุ้มค่าการลงทุน) เท่ากับ 1.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3DEmwoV


.

หมายเหตุ :

 1. %ค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ Total Expense Ratio (TER)

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยจะรวมทั้ง ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee), ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ถ้ามี

[ในส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน ยังมีค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการส่งคำสั่งเพื่อทำรายการต่างๆ เช่น ขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) และ ซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end-fee) เป็นต้น ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในโพสนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ]

 1. Sharp Ratio หรืออัตราส่วนที่บอกถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เมือนำผลตอบแทนที่กองทุนนั้นทำได้ เทียบกับความเสี่ยง (ในที่นี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องสูตรนะครับ) ซึ่งค่านี่้ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี แต่การดู Sharpe Ratio นั้นควรใช้ในกองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนมี่คล้ายกัน
 2. ราคา NAV วันที่ 9/12/2564
 3. ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ
  .
  .
  Reference : www.morningstarthailand.com
  .

กองทุนรวม #กองทุนSSF #กองทุนหุ้นต่างประเทศ #ลดหย่อนภาษี #การลงทุน #iYomBizInspiration

.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *