สรุปภาพรวมมูลค่าตลาดหมวดธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงมากสุด 5 อันดับแรกในรอบเดือน (ก.ค.65 vs. มิ.ย.65)

สรุปภาพรวมมูลค่าตลาดหมวดธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงมากสุด 5 อันดับแรกในรอบเดือน (ก.ค.65 vs. มิ.ย.65)

ผ่านเดือน 7 ของปี หรือ ก.ค.2565 กันแล้ว เรามาดูสรุปสภาพตลาดหุ้นกันคร่าวๆ โดยกัชนี SET ปิดที่ 1,576.41 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน มิ.ย.65 แต่ถ้าเทียบกับต้นปี (%YTD) ดัชนี SET ยังปิดปรับตัวลดลงราว 5%

.

ในส่วนมูลค่าตลาด (Market Cap) ปิดที่ 19.02 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากสิ้นเดือนมิ.ย. แต่ถ้าเทียบกับต้นปี (%YTD) มูลค่าตลาดยังปรับลงราว 3%

.

เหตุที่มูลค่าตลาดปรับตัวลดลง น้อยกว่าดัชน SET เนื่องจาก ในรระหว่างปีมีหุ้น IPO เข้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ที่เข้ามาเพิ่มมูลค่าตลาด ที่ล่าสุด TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดเข้ามา ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท ในเดือน ก.ค.65ที่ผ่านมา

.

ในขณะที่ ณ สิ้นเดือน ก.ค.2565 ตลาดหุ้นมีค่า PE เฉลี่ยที่ 18.55 เท่า, PB เฉลี่ย 1.66 เท่า และอัตราปันผลเฉลี่ยที่ 2.7%

.

โพสนี้จึงได้สรุปภาพรวมมูลค่าตลาดของหมวดธุรกิจ ทั้งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงมากสุด 5 อันดับแรกในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

.

หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดเพิ่มมากสุดในรอบเดือน (ก.ค.65 เทียบกับ มิ.ย.65)
*เนื่องจากมีแค่ 4 หมวดธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

1. ประกันภัยและประกันชีวิต

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ค.2565 เท่ากับ 393,234 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 72.9% หรือเพิ่มขึ้น 165,825 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 227,409 ล้านบาท เนื่องจากมีหุ้น IPO เข้าใหม่ คือ TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มูลค่าตลาดที่ 174,070 ล้านบาท / และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) เพิ่มขึ้นมาแล้ว 67.65%

หุ้นที่เพิ่มมากสุดในกลุ่ม : TLI (NEW IPO)
KWI (+19%)
MTI (+3%)

.

2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ค.2565 เท่ากับ 771,798 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.6% หรือเพิ่มขึ้น 176,206 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 595,592 ล้านบาท / และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) เพิ่มขึ้นมาแล้ว 0.35%

หุ้นที่เพิ่มมากสุดในกลุ่ม : DELTA (+41%)
HANA (+8%)
CCET (+8%)

.

3. การแพทย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ค.2565 เท่ากับ 985,826 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3% หรือเพิ่มขึ้น 49,976 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 935,850 ล้านบาท / และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) เพิ่มขึ้นมาแล้ว 18.18%

หุ้นที่เพิ่มมากสุดในกลุ่ม : BDMS (+7%)
SVH (+12%)
THG (+8%)

.

4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ค.2565 เท่ากับ 1,065,572 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% หรือเพิ่มขึ้น 4,763 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 1,060,809 ล้านบาท / และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) เพิ่มขึ้นมาแล้ว 0.24%

หุ้นที่เพิ่มมากสุดในกลุ่ม : CPN (+5%)
AWC (+1%)
SPALI (+3%)

.

1. สื่อและสิ่งพิมพ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2565 เท่ากับ 212,068 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -9.3% หรือลดลง -21,661 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 233,729 ล้านบาท/ และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ลดลงมาแล้ว -11.79%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : VGI (-13%)
BEC (-12%)
PLANB (-11%)

.

2. เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2565 เท่ากับ 69,547 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -7.8% หรือลดลง -5,877 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 75,424 ล้านบาท/ และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ลดลงมาแล้ว -19.66%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : TSTH (-16%)
TMT (-8%)
INOX (-6%)

.

3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2565 เท่ากับ 511,715 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -6.2% หรือลดลง -33,627 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 545,342 ล้านบาท/ และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ลดลงมาแล้ว -10.73%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : IVL (-8%)
PTTGC (-4%)
NFC (-26%)

.

4. บรรจุภัณฑ์

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย.2565 เท่ากับ 300,344 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -6.1% หรือลดลง -19,533 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 319,877 ล้านบาท/ และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) ลดลงมาแล้ว -21.27%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : SCGP (-8%)
TPAC (-15%)
AJ (-8%)

.

5. การท่องเที่ยวและสันทนาการ

โดยมูลค่าตลาด ณ สิ้นเดือน ก.ค.2565 เท่ากับ 128,146 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น -6.1% หรือลดลง -8,269 ล้านบาท จากสิ้นเดือน มิ.ย.65 (30/6/2565) ที่ 136,415 ล้านบาท / และเมื่อเทียบกับต้นปี (%YTD) เพิ่มขึ้นมาแล้ว 18.02%

หุ้นที่ลดลงมากสุดในกลุ่ม : CENTEL (-4%)
SHR (-11%)
ERW (-7%)

.
.
❗ หมายเหตุ :

1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th/ /

.

#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นใหญ่ #หุ้นกลุ่มSET100 #ผลตอบแทน #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com/
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *