สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวนดัชนี SET ครึ่งหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564)

สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวนดัชนี SET ครึ่งหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564)

เป็นประจำของทุก ๆ 6 เดือน ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ จะมีการประกาศคัดเลือกหุ้นที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50, SET100, SETHD, SETCLMV, SETTHSI และ SETWB


.


และสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564) ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศรายชื่อหุ้นใหม่ที่จะเข้าไปในแต่ละกลุ่มดัชนีเรียบร้อยแล้ว


.


โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดูว่า แต่ละกลุ่มดัชนีมีหุ้นไหนเป็นสมาชิกใหม่ ๆ บ้าง และยังมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับสิ้นปีของแต่ละหุ้น มาฝากด้วยครับ


.


ลองไปไล่ดูหุ้นแต่ละกลุ่มดัชนีกันเลย

.


(ข้อมูลหุ้นที่เป็นสมาชิกใหม่ของแต่ละกลุ่มดัชนี เรียงตาม %การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563)

.

📌 กลุ่มดัชนี SET50

คือ ดัชนีราคาที่คำนวนมาจาก 50 หุ้นที่ดีที่สุดในตลาด ที่เป็นหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พื้นฐานดี สภาพคล่องสูง ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือพูดง่าย ๆ เป็นหุ้นตัว TOP ของตลาดหุ้น หุ้นกลุ่มนี้จึงมักถูกมองว่าเป็น หุ้นที่มีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป อีกทั้งยังเป็นหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ๆ ด้วย
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 4 บริษัท คือ

.

 1. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 80,904.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 68.5 บาท เพิ่มขึ้น 27 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 65.1% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -3.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 67.13 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.12%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KsWMXb

.

 1. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 61,824.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 40.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.23 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

 1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 117,874.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -5.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.91 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

 1. IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 77,651.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 3.8 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท จาก 3.72 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -5.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.32 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.57%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPlOLI

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SET50 ในรอบนี้ คือ AWC, BAM, TOA & VGI

.

📌 กลุ่มดัชนี SET100

คือ ดัชนีราคาที่คำนวนมาจาก 100 หุ้น ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พื้นฐานระดับดีปานกลางขึ้นไป สภาพคล่องสูง ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (เหมือนดัชนี SET50 แต่ขยายออกมาเป็น 100 หุ้น) จึงเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นักลงทุนมักจะใช้ในการคัดเลือกลงทุนเริ่มต้น

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 9 บริษัท คือ

.

 1. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 30,718.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 19.7 บาท เพิ่มขึ้น 12.1 บาท จาก 7.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 159.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

 1. SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,243.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.25 บาท จาก 15 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 75% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -0.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.98 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

 1. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 14,241.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 10.1 บาท เพิ่มขึ้น 3.9 บาท จาก 6.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 62.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 119.33 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.04%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

 1. ICHI : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,120.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 12.4 บาท เพิ่มขึ้น 3.15 บาท จาก 9.25 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.73 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Mlp7j2

.

 1. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,575.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พาณิชย์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 33.5 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 บาท จาก 26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.8% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -19.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 33.38 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

 1. AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,677.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 2.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท จาก 2.36 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 6.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wMPHmZ

.

 1. PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 23,400.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 26 บาท เพิ่มขึ้น 3.4 บาท จาก 22.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 15% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.88 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.85%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2O8e7WI

.

 1. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 117,874.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท จาก 38 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -5.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.91 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 6.48%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

 1. TKN : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,419.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 7.55 บาท ลดลง -2.85 บาท จาก 10.4 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -27.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 48.88 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.71%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fRy0vg

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SET100 ในรอบนี้ คือ AWC, BPP, EPG, GFPT, MBK, TOA, TPIPP, TTW และ WHAUP

.

.

📌 กลุ่มดัชนี SET็HD (High Dividend)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก 30 หุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราปันผลสูงต่อเนื่อง และยังมีสภาพคล่องในระดับสูง จึงเหมาะกับนักลงทุนสายปันผล ที่อยากเริ่มต้นลงทุนหาหุ้นที่เรียกว่า Dividend Stock

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 10 บริษัท คือ

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,096.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 19.3 บาท เพิ่มขึ้น 5.7 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 41.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.78 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,129.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 3.22 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท จาก 3.04 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.81 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.05%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3drZTtY

.

 1. OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 111,139.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 37 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 บาท จาก 35.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 31.02 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.97%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36uLSrE

.

 1. TTB : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 107,979.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ธนาคาร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 1.12 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท จาก 1.08 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 3.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง 0% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.37 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.98%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

 1. SPALI : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,005.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 21 บาท เพิ่มขึ้น 0.5 บาท จาก 20.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 2.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -1.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.65 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.72%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38DPPvC

.

 1. CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 228,198.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 26.5 บาท ลดลง -0.25 บาท จาก 26.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -0.9% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.3 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rW1xZT

.

 1. ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 510,028.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 171.5 บาท ลดลง -4.5 บาท จาก 176 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -2.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 18.67 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ObzFlf

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 90,552.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 172 บาท ลดลง -20.5 บาท จาก 192.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -10.6% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1.7% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.31 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.76%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. PRM : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 17,750.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 7.1 บาท ลดลง -0.9 บาท จาก 8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -11.3% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -4.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.65 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.5%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2P0leRJ

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 65,250.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 45 บาท ลดลง -8 บาท จาก 53 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -15.1% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -12.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.3 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.3%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETHD ในรอบนี้ คือ BCP, IVL, KBANK, MAJOR, MBK, PTTGC, TOP, TPIPP, TTW และ WHAUP

.


.

📌 กลุ่มดัชนี SETCLMV (CLMV Exposure)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดดเด่น โดยรายได้ที่เกิดจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งใครอยากมีหุ้นที่ Go Inter ไปยังภูมิภาคนี้ ก็ลองเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้ได้
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 11 บริษัท คือ

.

 1. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 39,780.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 48 บาท เพิ่มขึ้น 33.8 บาท จาก 14.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 238% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -11.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 8.51 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 1.03%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

 1. TSTH : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,053.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : เหล็ก

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 1.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.88 บาท จาก 0.67 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 131.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -26.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.7 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ORSsmn

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,748.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 4.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.18 บาท จาก 2.52 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 86.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 34.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.65 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,096.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 19.3 บาท เพิ่มขึ้น 5.7 บาท จาก 13.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 41.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 8.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.78 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.75%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3rVXyfT

.

 1. SCGP : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 246,843.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 57.5 บาท เพิ่มขึ้น 16 บาท จาก 41.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 35.98 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.79%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2JCi0kR

.

 1. DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,926.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 8.1 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท จาก 5.85 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 38.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 11.83 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2St4RPh

.

 1. SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 337,864.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ธนาคาร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 99.5 บาท เพิ่มขึ้น 12 บาท จาก 87.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 13.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -2.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 12.06 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 2.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2N5RIsN

.

 1. AJ : บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,152.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 20.8 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท จาก 18.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 10.6% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.22 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 3.14%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3tlVGg3

.

 1. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,925.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : การแพทย์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 27 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท จาก 25.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 4.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 1.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt

.

 1. BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 7,014.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 10.1 บาท ลดลง -0.2 บาท จาก 10.3 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.9% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.04 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.51%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

 1. STARK : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 45,244.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 3.8 บาท ลดลง -0.46 บาท จาก 4.26 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -10.8% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวลดลง -7.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.33 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3kZtX2r

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETCLMV ในรอบนี้มี 2 บริษัท คือ ADVANC, BEC

.

📌 กลุ่มดัชนี SETTHSI (Thailand Sustainability Investment)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 5 บริษัท คือ

.

 1. TSTH : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,053.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : เหล็ก

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 1.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.88 บาท จาก 0.67 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 131.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -26.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.7 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ORSsmn

.

 1. PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,999.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 11.7 บาท เพิ่มขึ้น 3.65 บาท จาก 8.05 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 45.3% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 9.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.45 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.43%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2XdpU7E

.

 1. NYT : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,729.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 4.62 บาท เพิ่มขึ้น 1.34 บาท จาก 3.28 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 40.9% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.33 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 4.22%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ThGmot

.

 1. AH : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,161.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ยานยนต์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 23 บาท เพิ่มขึ้น 5.2 บาท จาก 17.8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 29.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 0.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 34.31 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 0.6%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2SA54zZ

.

โดยในรอบนี้ไม่มีหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETTHSI

.

📌 กลุ่มดัชนี SETWB (Well-Being)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ 30 หุ้นใน 7 หมวดธุรกิจ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ พร้อมทั้งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ จะส่งผลให้ GDP ของประเทศขยายตัวได้อีกด้วย

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 2 บริษัท คือ

.

 1. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,524.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 16.2 บาท เพิ่มขึ้น 10.55 บาท จาก 5.65 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 186.7% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -7.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ NA เนื่องจาก ผลการดำเนินงานล่าสุด ขาดทุน และมีอัตราปันผลที่ 0.13%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ >

.

 1. STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 61,824.00 ล้านบาท]

กลุ่มธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

โดยราคาหุ้นวันที่ 25-6-2564 ปิดที่ 40.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท จาก 26.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 51.9% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (พ.ค.) ปรับตัวลดลง -6.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 4.23 เท่า และมีอัตราปันผลที่ 5.7%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dL9fQJ

.

โดยหุ้นที่ถูกคัดออกจาก SETCLMV ในรอบนี้มี 2 บริษัท คือ GFPT, TKN

.

❗หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
  .
  Reference
  – https://www.set.or.th /
  .
#หุ้นSET100, #หุ้นSET50, #หุ้นSETHD, #หุ้นSETCLMV, #หุ้นSETTHSI, #หุ้นSETWB
การลงทุน
iYomBizInspiration

.


สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *