สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวนดัชนี SET ครึ่งปีหลัง พ.ศ.2565 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565)

สรุปหุ้นเข้าใหม่ คำนวนดัชนี SET ครึ่งปีหลัง พ.ศ.2565  (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565)

เป็นประจำที่ทางตลาดหลักทรัพย์ ในทุก ๆ 6 เดือน จะมีการอัปเดตหุ้นที่จะเข้ามาใช้ในการคำนวณดัชนีตระกูล SET ทั้ง SET50, SET100, SETHD, SETCLMV, SETTHSI และ SETWB

.

สำหรับในงวดครึ่งหลังของปี 2565 (ก.ค.– ธ.ค.2565) ทางตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้มีการ
ประกาศรายชื่อหุ้นใหม่ที่จะเข้าไปในแต่ละกลุ่มดัชนีเรียบร้อยแล้ว

.

โพสนี้จึงจะมาสรุปให้ดูว่า แต่ละกลุ่มดัชนีมีหุ้นไหนเป็นสมาชิกใหม่ ๆ บ้าง และยังมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับต้นปี 65 ที่ผ่านมา เป็นอย่างไร

.

ลองไปไล่ดูหุ้นแต่ละกลุ่มดัชนีกันเลย

.

.

📌 กลุ่มดัชนี SET50

คือ ดัชนีราคาที่คำนวนมาจาก 50 หุ้นที่ดีที่สุดในตลาด ที่เป็นหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พื้นฐานดี สภาพคล่องสูง ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือพูดง่าย ๆ เป็นหุ้นตัว TOP ของตลาดหุ้น หุ้นกลุ่มนี้จึงมักถูกมองว่าเป็น หุ้นที่มีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป อีกทั้งยังเป็นหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ๆ ด้วย

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 3 บริษัท คือ

.

1. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,133 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 44.00 บาท เพิ่มขึ้น 23.00 บาท จาก 21.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 109.5% อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 12.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 24.84 เท่า / PB ที่ 1.60 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3x5ezFU

.

2. JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 107,967 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 74.00 บาท เพิ่มขึ้น 38.00 บาท จาก 36.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 105.6% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -4.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 71.75 เท่า / PB ที่ 4.53 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.96%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3uKtFke

.

3. JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 75,662 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 33.50 บาท จาก 20.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 167.5% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -11.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.77 เท่า / PB ที่ 4.18 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.66%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36zYSMQ

.

หุ้นที่ออกคือ : COM7, RATCH, STGT

.

📌 กลุ่มดัชนี SET100

คือ ดัชนีราคาที่คำนวนมาจาก 100 หุ้น ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พื้นฐานระดับดีปานกลางขึ้นไป สภาพคล่องสูง ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (เหมือนดัชนี SET50 แต่ขยายออกมาเป็น 100 หุ้น) จึงเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นักลงทุนมักจะใช้ในการคัดเลือกลงทุนเริ่มต้น

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 4 บริษัท คือ

.

1. FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,040 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 42.75 บาท เพิ่มขึ้น 36.65 บาท จาก 6.10 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 600.8% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -11.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 51.59 เท่า / PB ที่ 20.65 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.01%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wgoTLU

.

2. ONEE : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 24,765 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 10.40 บาท เพิ่มขึ้น 1.90 บาท จาก 8.50 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 22.4% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 27.96 เท่า / PB ที่ 3.49 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.64%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3vvJRZd

.

3. PSL : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 29,782 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 19.10 บาท เพิ่มขึ้น 11.50 บาท จาก 7.60 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 151.3% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -3.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.52 เท่า / PB ที่ 1.99 เท่า และอัตราปันผลที่ 9.07%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3AD24EA

.

4. TIPH : บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 36,698 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 61.75 บาท เพิ่มขึ้น 28.75 บาท จาก 33.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 87.1% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -6.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.24 เท่า / PB ที่ 3.57 เท่า และอัตราปันผลที่ 0%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3wuiK1n

.

หุ้นที่ออกคือ : BPP, RS, SIRI, TVO

.

📌 กลุ่มดัชนี SETHD (High Dividend)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก 30 หุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราปันผลสูงต่อเนื่อง และยังมีสภาพคล่องในระดับสูง จึงเหมาะกับนักลงทุนสายปันผล ที่อยากเริ่มต้นลงทุนหาหุ้นที่เรียกว่า Dividend Stock

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 4 บริษัท คือ

.

1. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,887 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : การแพทย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 18.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.40 บาท จาก 13.60 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 32.4% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -11.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.25 เท่า / PB ที่ 3.00 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

2. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,040 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : การแพทย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 3.64 บาท เพิ่มขึ้น 1.18 บาท จาก 2.46 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 48% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 7.54 เท่า / PB ที่ 4.49 เท่า และอัตราปันผลที่ 5.46%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq

.

3. HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 31,994 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 39.75 บาท ลดลง 0.00 บาท จาก 39.75 บาท จากต้นปี 2565 หรือ ลดลง 0% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวลดลง -15.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 19.88 เท่า / PB ที่ 1.38 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.73%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nXZ2De

.

4. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,195 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 46.75 บาท ลดลง -19.00 บาท จาก 65.75 บาท จากต้นปี 2565 หรือ ลดลง -28.9% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวลดลง -15.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.83 เท่า / PB ที่ 2.55 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.69%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

หุ้นที่ออกคือ : BPP, PTG, SIRI, TVO

.

📌 กลุ่มดัชนี SETTHSI (Thailand Sustainability Investment)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 3 บริษัท คือ

.

1. NRF : บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 8,364 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 5.90 บาท ลดลง -0.30 บาท จาก 6.20 บาท จากต้นปี 2565 หรือ ลดลง -4.8% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวลดลง -11.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 35.67 เท่า / PB ที่ 2.95 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.67%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/38NPk0U

.

2. THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,975 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 9.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท จาก 8.55 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 6.4% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 120.44 เท่า / PB ที่ 0.92 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jodTGN

.

3. TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,075 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 6.90 บาท เพิ่มขึ้น 3.04 บาท จาก 3.86 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 78.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.79 เท่า / PB ที่ 1.14 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Y89hx

.

หุ้นที่ออกคือ : AMATAV


.

📌 กลุ่มดัชนี SETCLMV (CLMV Exposure)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดดเด่น โดยรายได้ที่เกิดจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งใครอยากมีหุ้นที่ Go Inter ไปยังภูมิภาคนี้ ก็ลองเลือกลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้ได้
.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 8 บริษัท คือ

.

1. BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 253,876 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ธนาคาร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 133.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.50 บาท จาก 118.50 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 12.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.51 เท่า / PB ที่ 0.51 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.58%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cPEmv8

.

2. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 44,887 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : การแพทย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 18.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.40 บาท จาก 13.60 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 32.4% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -11.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 5.25 เท่า / PB ที่ 3.00 เท่า และอัตราปันผลที่ 6.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW

.

3. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 183,282 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 65.00 บาท ลดลง -8.75 บาท จาก 73.75 บาท จากต้นปี 2565 หรือ ลดลง -11.9% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวลดลง -2.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 32.39 เท่า / PB ที่ 1.69 เท่า และอัตราปันผลที่ 2.29%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

4. JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,974 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 5.35 บาท จาก 8.35 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 64.1% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -13.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.1 เท่า / PB ที่ 3.70 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.8%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kkhfNl

.

5. STGT : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 47,816 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 16.70 บาท ลดลง -21.30 บาท จาก 38.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ ลดลง -56.1% และเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวลดลง -16.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 3.25 เท่า / PB ที่ 1.22 เท่า และอัตราปันผลที่ 26.86%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/351eVlX

.

6. THCOM : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 9,975 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 9.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท จาก 8.55 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 6.4% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -2.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 120.44 เท่า / PB ที่ 0.92 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.26%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3jodTGN

.

7. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,300 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 10.60 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท จาก 8.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 32.5% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -2.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 10.21 เท่า / PB ที่ 0.90 เท่า และอัตราปันผลที่ 4.63%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

8. TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,075 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 6.90 บาท เพิ่มขึ้น 3.04 บาท จาก 3.86 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 78.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 16.79 เท่า / PB ที่ 1.14 เท่า และอัตราปันผลที่ 3.08%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Y89hx

.

หุ้นที่ออกคือ : AMATAV, STARK, THG, UTP

.

📌 กลุ่มดัชนี SETWB (Well-Being)

คือ ดัชนีหุ้นที่คำนวนมาจาก กลุ่มหลักทรัพย์ 30 หุ้นใน 7 หมวดธุรกิจ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ พร้อมทั้งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ จะส่งผลให้ GDP ของประเทศขยายตัวได้อีกด้วย

.

ซึ่งในรอบใหม่นี้จะมีหุ้นเข้าใหม่ 3 บริษัท คือ

.

1. GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 22,569 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 18.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.80 บาท จาก 14.20 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 26.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับต้นเดือน ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 7.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 37.33 เท่า / PB ที่ 1.50 เท่า และอัตราปันผลที่ 0.56%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3bThqKL

.

2. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 34,186 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 27.05 บาท จาก 14.20 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 190.5% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -10.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 1.47 เท่า / PB ที่ 1.00 เท่า และอัตราปันผลที่ 14.2%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3z0TAp8

.

3. SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,184 ล้านบาท]

หมวดธุรกิจ : พาณิชย์

– โดยราคาหุ้นวันที่ 22-6-2565 ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 20.75 บาท จาก 26.00 บาท จากต้นปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้น 79.8% แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปรับตัวลดลง -11.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 49.22 เท่า / PB ที่ 2.51 เท่า และอัตราปันผลที่ 1.32%

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qxPHDy

.

หุ้นที่ออกคือ : BA, CENTEL, MINT

.

.

📌 หมายเหตุ :

โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th /

.

#หุ้นSET100 #หุ้นSET50 #หุ้นSETHD #หุ้นSETCLMV #หุ้นSETTHSI #หุ้นsetwb #การลงทุน #iYomBizInspiration #ดัชนีset

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/c/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *