สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากการที่หลายบริษัทในกลุ่มยังคงขยายการลงทุน ไล่ซื้อกิจการท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

.

อีกทั้งหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ยังถือว่ามีผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ ไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ หรือที่เราเรียกว่า หุ้น Defensive จึงทำให้นักลงทุนต่างสนใจเทรดทั้งเก็งกำไร และหวังผลตอบแทนระยะยาว

.

โพสนี้จึงจะมาสำรวจ กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งจากทั้ง 15 หุ้น พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกบริษัทมีผลกำไรทั้งหมด และยังมีถึง 11 บริษัทที่สามารถทำกำไรได้เติบโตขึ้น สูงสุดเกือบ 3 เท่า

.

ไปเช็คดูว่าแต่ละบริษัทีกำไรเพิ่มหรือลดขนาดไหน และราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

.

🎯 ข้อสังเกตุ

 1. กำไรสุทธิของธุรกิจในกลุ่มโรงไฟฟ้า นอกจากขึ้นกับผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังขึ้นกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมต่าง ๆ ด้วย จึงทำให้หลายบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มสูงกว่ารายได้

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้น รอบ 6 เดือนแรก มากสุด)

.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 43,899 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.101 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 290.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 5.4 บาท เพิ่มขึ้น 21.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 454,660 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.26 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 85.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 38.75 บาท เพิ่มขึ้น 13.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 77.67 เท่า และ P/B อยู่ที่ 6.58 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,982 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.0573 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 80.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 0.95 บาท ลดลง -1.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.96 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,525 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 2.9 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 72.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 44.5 บาท ลดลง -16.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,636 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 62.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.8 บาท เพิ่มขึ้น 90.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 11.14 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 110,793 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.55 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 61.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 42.5 บาท ลดลง -12.4% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 40.89 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 55,164 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.709 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 18.1 บาท เพิ่มขึ้น 19.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.11 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.24 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 223,464 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 1.52 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 79.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.89 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 12,779 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.4175 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 12.6 บาท เพิ่มขึ้น 8.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.12 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.84 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,218 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.1 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.24 บาท เพิ่มขึ้น 1.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.59 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.33 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,280 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.268 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.2 บาท ลดลง -1.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.65 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 216,340 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.7 บาท/หุ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 58 บาท เพิ่มขึ้น 17.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 41.56 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.39 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 38,514 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.41 บาท/หุ้น ลดลง -10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 14.2 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.58 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.56 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,332 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น ลดลง -12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 4.16 บาท เพิ่มขึ้น 14.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 92,395 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) เท่ากับ 3.98 บาท/หุ้น ลดลง -55.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 20/8/2564 อยู่ที่ 175.5 บาท ลดลง -8.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 14.98 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.85 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.
.

❗ หมายเหตุ

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference : set.or.th

.

#หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า
#ผลการดำเนินงาน
#การลงทุน
#iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่

website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *