สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

สำรวจกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรก ปี 2564 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

ช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ กำลังทยอยประกาศงบไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (รอบ 9 เดือนปี 2564) ซึ่งหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากการที่หลายบริษัทในกลุ่ม ยังคงขยายการลงทุน ไล่ซื้อกิจการท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

.

อีกทั้งหุ้นในกลุ่มนี้ ยังถือได้ว่า มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เป็นหุ้นในกลุ่ม Defensive ที่มีนักลงทุนเข้ามาเทรดเก็งกำไรและหวังผลตอบแทนระยะยาว

.

โดยเมื่อดูภาพรวมของทั้ง 22 บริษัท พบว่ามีกำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2564 รวมอยู่ที่ 43,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,439 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

.

โพสนี้จึงได้สำรวจ กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งจากทั้ง 22 หุ้น พบว่า ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาทุกบริษัทมีผลกำไรทั้งหมด และยังมีถึง 14 บริษัทที่สามารถทำกำไรได้เติบโตขึ้น สูงสุดเกือบ 4 เท่า

.

ลองไปเช็คดูว่าแต่ละบริษัทีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มหรือลดขนาดไหน และราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

.

🎯 ข้อสังเกตุ

กำไรสุทธิของธุรกิจในกลุ่มโรงไฟฟ้า นอกจากขึ้นกับผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังขึ้นกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมต่าง ๆ ด้วย จึงทำให้หลายบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มสูงกว่ารายได้

.

(ข้อมูลเรียงลำดับจากบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้น รอบ 9 เดือนแรก มากสุด)

.


.

 1. CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 42,273 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.2530 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 418.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 5.2 บาท เพิ่มขึ้น 16.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 20.48 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.72 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/36dYbsr

.

 1. MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,091 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.8290 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 217.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 6.5 บาท เพิ่มขึ้น 160.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 9.79 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.81 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36Wa4D6

.

 1. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,491 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1700 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 112.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 5.75 บาท เพิ่มขึ้น 64.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.34 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Y9l7bd

.

 1. TSE : บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,930 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.2800 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 86.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 2.8 บาท เพิ่มขึ้น 12.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.54 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.88 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3kqP4w1

.

 1. GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 486,926 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.3900 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 69.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 41.5 บาท เพิ่มขึ้น 21.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 75.24 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.46 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sFbBXO

.

 1. SUPER : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 25,709 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.0766 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 54.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 0.94 บาท ลดลง -2.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.36 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3issOPq

.

 1. BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 106,231 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.6800 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 36.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 40.75 บาท ลดลง -16.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 39.99 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.69 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p4EXfW

.

 1. RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 64,888 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 3.9000 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 44.75 บาท ลดลง -15.6% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.05 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.98 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3o0nHHw

.

 1. SSP : บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 13,996 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.7000 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 13.8 บาท เพิ่มขึ้น 19.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.43 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38X9RkY

.

 1. EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 261,100 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 1.1300 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 13.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 70 บาท เพิ่มขึ้น 42.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 45.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 8.92 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38WKdgb

.

 1. BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 52,116 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.9040 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 17.1 บาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.17 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.17 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/38W2iLk

.

.

 1. WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 16,524 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1500 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 4.32 บาท เพิ่มขึ้น 2.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 19.52 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2XTWwDt

.

 1. GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 212,185 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 2.1800 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 75.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 27.89 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sD7Lyq

.

 1. GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,926 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1981 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 4.72 บาท เพิ่มขึ้น 87.3% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.28 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.26 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3ix9cdg

.

 1. ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 6,451 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.0700 บาท/หุ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 2.88 บาท เพิ่มขึ้น 54.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.67 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.38 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZS0nFS

.

 1. TPIPP : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 35,280 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.3800 บาท/หุ้น ลดลง -4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 4.2 บาท ลดลง -1.9% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.11 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.18 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3nW1D0N

.

 1. ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,041 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1100 บาท/หุ้น ลดลง -8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 3.64 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.6 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.87 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3sJoTT5

.

 1. BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 37,622 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.6700 บาท/หุ้น ลดลง -16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 13 บาท ลดลง -8.5% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.05 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.43 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2KzFF66

.

 1. CV : บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,866 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1000 บาท/หุ้น ลดลง -37.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 3.02 บาท ลดลง -23.7% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 26.01 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZTZMTZ

.

 1. TPCH : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,453 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.3700 บาท/หุ้น ลดลง -38.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 11.1 บาท ลดลง -9.8% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 28.04 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.45 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3cA5bU4

.

 1. EGCO : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 93,184 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 6.0200 บาท/หุ้น ลดลง -54.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 177 บาท ลดลง -8.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 0.83 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3p3crvf

.

 1. EP : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,129 ล้านบาท]
 • กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.64) เท่ากับ 0.1800 บาท/หุ้น ลดลง -83.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ราคา วันที่ 16/11/2564 อยู่ที่ 5.5 บาท เพิ่มขึ้น 20.1% จากสิ้นปี 2563 โดยมีค่า PE เท่ากับ 18.33 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.54 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2ZMMmJ2

.

❗หมายเหตุ :

 1. โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอนะครับ 🙂

.

Reference
– https://www.set.or.th

.

ผลการดำเนินงาน #หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า #ไตรมาสที่3 #การลงทุน #iYomBizInspiration

.

สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBI4SLQ23jhF7NQ071T7BCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *