สำรวจราคา 13 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ก่อน TIDLOR เข้าเทรดวันแรก (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

สำรวจราคา 13 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ก่อน TIDLOR เข้าเทรดวันแรก (เทียบสิ้นปี 63 และ มี.ค.64)

เชื่อว่ามีหลายคนต้องผิดหวังกับจองซื้อหุ้น IPO ของ TIDLOR (แอดเป็นหนึ่งในนั้น) สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ TIDLOR และยังไม่ได้หุ้น คงต้องเทรดในตลาด ซึ่งจะเปิดเทรดวันแรก 10 พ.ค. ที่จะถึงนี้

.

ฉะนั้น ก่อนที่ TIDLOR จะเทรดวันแรก โพสนี้จึงจะทำการสำรวจราคาหุ้นในกลุ่มลิสซิ่งทั้ง 13 หุ้นนี้ดูกันว่า เมื่อสิ้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา มีราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมือ่เทียบกับสิ้นปี 2563

.

(เรียงลำดับตาม %การเพิ่มขึ้นมากสุดจากสิ้นปี 2563)

1. NCAP : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 15.7 บาท เพิ่มขึ้น 10.1 บาท จาก 5.6 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 180.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 20.8% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 70.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3n1lgE4

.

2. MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 9.05 บาท เพิ่มขึ้น 4.19 บาท จาก 4.86 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 86.2% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง -1.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 62.64 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2MbbthZ

.

3. AMANAH : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 6.2 บาท เพิ่มขึ้น 2.26 บาท จาก 3.94 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 57.4% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง -1.6% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 22.01 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL09pw

.

4. ECL : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 1.7 บาท เพิ่มขึ้น 0.56 บาท จาก 1.14 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 49.1% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 2.4% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 30.56 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fL0BnI

.

5. SAK : บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 12.1 บาท เพิ่มขึ้น 3.65 บาท จาก 8.45 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 43.2% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 10% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 45.14 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/382TZwJ

.

6. ML : บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 1.3 บาท เพิ่มขึ้น 0.33 บาท จาก 0.97 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 34% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 3.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3dr7WHz

.

7. TK : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 10.7 บาท เพิ่มขึ้น 2.7 บาท จาก 8 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 33.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.9% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 14.55 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twot2w

.

8. ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 28.5 บาท เพิ่มขึ้น 6.3 บาท จาก 22.2 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 28.4% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 33.2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 17.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3gctM3o

.

9. SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 83.25 บาท เพิ่มขึ้น 17.5 บาท จาก 65.75 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 26.6% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง -2.3% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 25.35 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/3qREVrT

.

10. PL : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.44 บาท จาก 2.22 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 19.8% อีกทั้งเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 20.86 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sratG7

.

11. MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 64 บาท เพิ่มขึ้น 5 บาท จาก 59 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 8.5% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง -9.5% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 26.03 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > http://bit.ly/2Nt3uO3

.

12. THANI : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 4.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.22 บาท จาก 4.16 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ เพิ่มขึ้น 5.3% แต่เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ปรับตัวลดลง -3.1% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 13.34 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3twoBPy

.

13. S11 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยราคาหุ้นวันที่ 30-4-2564 ปิดที่ 7.4 บาท ลดลง -0.1 บาท จาก 7.5 บาท เมื่อสิ้นปี 2563 หรือ ลดลง -1.3% และเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนที่แล้ว (มี.ค.) ยังปรับตัวลดลง -2% ซึ่งปัจจุบันมีค่า PE เท่ากับ 9.23 เท่า

ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3v3MyOJ

.

.
.
❗หมายเหตุ : โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.
Reference
– https://www.set.or.th /
.
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *